Nastavlja se sanacija kupališta Stoja

Nakon što su krajem siječnja ove godine  dovršeni radovi konstruktivne sanacije centralne zgrade kupališta na Stoji, na postojećem molu kupališta  započeli su radovi konstruktivne sanacije potpornih zidova i hodne plohe mola. Kao preduvjet za sanaciju ranije su izvršeni geomehanički istražni radovi, geodetski i podmorski snimak mola na osnovu kojih je izrađen i glavni projekt sanacije. Riječ je o specijalnoj vrsti radova koji se izvode dijelom u morskoj vodi, a dijelom izvan vode.

Uz sanaciju navedenih oštećenja, planirana je i zamjena korodirane metalne ograde te izrada nove čelične konstrukcije skakaonice prema originalnom projektu iz 1933. godine kao i nove stepenice za izlaz iz mora.

Projekt konstruktivne sanacije mola izrađen je sukladno posebnim uvjetima konzervatorskog odjela, a radove izvodi Izgradnja Popovački, Obrt za građevinarstvo iz Duge Rese. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 524 tisuće kuna, a rok za izvođenje radova je 150 kalendarskih dana.