Održana 26. sjednica Skupštine Istarske županije

Jučerašnja, 26. po redu sjednica Skupštine Istarske županije, održana u Spomen domu, u Pazinu, započela je minutom šutnje povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Uslijedio je aktualni sat na kojem je, između ostalog, bilo govora o štrajku prosvjetnih radnika u osnovnim i srednjim školama, na što se osvrnuo zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Fabrizio Radin. Kako je rekao, osobno podržava štrajk jer „svi znamo što znači imati motivirane i zadovoljne učitelje i profesore koji će svoja znanja prenijeti na učenike. Bez toga nema škole za život, a nema ni života“. Na pitanje o situaciji u Veneciji i prijateljskoj Regiji Veneto, uslijed nezapamćenih poplava, župan Radin je kazao kako je ona tragična, a Istarska županija dužna je pomoći makar na simboličkoj razini.

 

„Regija Veneto više od dvadeset godina financira projekte čiji je cilj očuvanje i zaštita kulturne baštine venecijanskog podrijetla u Istri. Zbog povijesnih poveznica i prijateljskih odnosa dužni smo pomoći. S tim smo ciljem, gradonačelnik Pule Boris Miletić i ja prije dva dana uputili dopis predsjedniku Regije Veneto i gradonačelniku Venecije te ponudili pomoć, u okviru naših mogućnosti. Imamo razvijen sustav civilne zaštite i vatrogastva koji im stoji na usluzi“, naglasio je župan Radin.

 

Na pitanje da li će se održati tematska sjednica županijske Skupštine o Kaštijunu, župan Radin je odgovorio da hoće u trenutku kada bude izvjesno rješenje po pitanju optimizacije postrojenja te sprječavanja pojave neugodnih mirisa. O tome se, kazao je župan, razgovara s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i s komunalnim poduzećima.

 

Na sjednici je usvojen Prijedlog Drugih izmjena i dopuna proračuna Istarske županije za 2019. godinu, kojima se plan smanjuje za 121,9 milijuna kuna. Glavne značajke rebalansa su usklađivanje prihoda i rashoda, prijenos određenih investicija u 2020. godinu te povećanje prihoda od poreza na dohodak i vlastitih poreza. Od investicija koje se planiraju za 2020. godinu valja izdvojiti 120 milijuna kuna za projekt izgradnje i opremanja Opće Bolnice Pula, kao i 6,5 milijuna kuna za projekt obnove radiološke opreme i digitalizacije pri Istarskim domovima zdravlja.

 

Jedna od točaka je bila i Prijedlog proračuna Istarske županije za 2020. godinu i projekcije  za 2021. i 2022. godinu – 1. čitanje. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2020. godinu iznosi 1.680.000.000,00 kuna, te objedinjuje planove proračunskih korisnika s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa, dio koji se odnosi na Istarsku županiju iznosi 462.047.028,14 kuna ili 27,5 % ukupnog predloženog objedinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na korisnike 1.217.952.971,86 kuna, odnosno 72,5 %.

 

Ukupne investicije u narednom trogodišnjem razdoblju iznose 596.866.724,05 kn, od čega po područjima iz Plana razvojnih programa za zdravstvo se izdvaja 301.455.000,00 kuna, za navodnjavanje 112.789.739,50 kuna, za obrazovanje 132.656.410,00 kuna, za socijalnu skrb 16.260.000,00 kuna i ostalo 33.705.574,55 kuna.

 

Govoreći o konkretnim projektima, najznačajnija, višegodišnja investicija je gradnja nove i suvremeno opremljene Opće bolnice u Puli, za čiji se dovršetak planira utrošiti u 2020. godini 270.000.000,00 kuna kreditnih sredstava. Unutar ovog iznosa obuhvaćeno je dodatno zaduživanje u iznosu od 150.000.000,00 kuna, koji se nastavlja sufinancirati od  strane Ministarstva zdravstva sa 75 % i od Istarske županije s 25% otplate kredita

 

Također, tu je i projekt rekonstrukcije Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje, gdje će svaka strana – Republika Italija (posredstvom Talijanske unije Rijeka), Republika Hrvatska (putem nadležnog ministarstva) i Istarska županija sudjelovati s 1/3 potrebnih sredstava. Za tu je namjenu u proračunu za 2020. godinu planirano 3 milijuna kuna, a isti iznos planiran je i u projekciji proračuna za 2021. godinu.

 

Iz zaduživanja planira se izgradnja i dogradnja Medicinske škole i to u 2020. godini u iznosu od 42.849.175,00 kuna, te u 2021. godini 12.240.687,50 kuna. Nastavlja se i s programima i projektima namijenjenima osobama treće životne dobi, a najznačajnija investicija je adaptacija i opremanje Depandanse Doma Alfredo Štiglić Pula u iznosu od 5.000.000,00 kuna iz kredita. Nastavak adaptacije Doma planirana je i u 2021. godini i to iz sredstava Županije u visini od 7.000.000,00 kuna.

 

Nadalje, osim iz kreditnih sredstava u obrazovanju, nastavlja se s ulaganjima u Društveni centar Pula u iznosu od 3.800.000,00 kuna u 2020. godini, a sveukupno kroz tri godine 7.800.000,00 kuna. Od ostalih ulaganja važan je i dovršetak  sanacije OŠ M. Balote Buje za što su osigurana sredstva u visini od 400.000,00 kuna u 2020. godini, te sredstva u visini od 200.000,00 kuna za Općinu Ližnjan, a koja su predviđena za refundaciju troškova sanacije Područne osnovne škole u Šišanu.

 

U 2020. godini nastavlja se provedba projekta izgradnje Sustava navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka u vrijednosti od 54.634.427,00 kuna, a financira se kroz Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te kroz sufinanciranje Hrvatskih voda.

 

Nastavlja se i provođenje projekta Stambenih kredita za liječnike koji se u 2020. godini planira s 200.000,00 kuna.