Sutra 27. studenoga, privremeno zatvaranje dionica Ceste Prekomorskih brigada od “rotora za Premanturu” do “rotora za Pješčanu Uvalu”

Radovi izvanrednog održavanja prometnica nastavljaju se dalje na više lokacija u gradu, unatoč vremenskim prilikama koja otežavaju i prolongiraju izvođenje istih.

U cilju dovršetka izvođenja radova na raskrižju Rizzijeve ulice i Ceste Prekomorskih brigada, koje je rekonstruirano i formirano kao kružno, te na dionici koja se nadovezuje na isto križanje i proteže do “rotora za Pješčanu Uvalu”, a na kojoj je bilo nužno zamijeniti dotrajali asfalt, sutra, 27.11.2019. godine od 9,00 do 18,00 sati planira se za sav promet zatvoriti dionica  Ceste Prekomorsih brigada od” rotora za Premanturu” do “rotora za Pješčanu Uvalu”, a kako bi se iskoristio posljednji sušni dan prije najavljene kiše za izradu završnog/habajućeg sloja na čitavoj navedenoj dionici i to u kontinuitetu, radi postizanja što bolje kvalitete ugrađenog asfalta, kao i izvođenja radova u što kraćem roku.

Ista dionica planira se pod gradilišnom signalizacijom pustiti u promet u oba smjera nakon 18,00 sati, a do 28.11.2019. (odnosno do  prvog idućeg sušnog dana) kada bi se ista ponovno zatvorila za promet i to od 09,00 do 13,00 sati radi iscrtavanja horizontalne signalizacije, nakon čega bi se ista dionica, rekonstruirana i u potpunosti uređena trajno pustila u promet.

Napominjemo da je ovakva dinamika izvođenja radova od strane svih sudionika u  izvođenju utvrđena kao najoptimalnija, budući će omogućiti da se radovi okončaju u najkraćem roku, odnosno u kratkom suhom periodu kojega su nam na raspolaganju ostavile vremenske prilike.

Stoga molimo sve sudionike u prometu za još malo strpljenja, koje će im omogućiti sigurnije i kvalitetnije prometovanje u budućem razdoblju.

Unaprijed se zahvaljujemo na strpljenju i korištenju obilaznih pravaca – preko Ulice Marsovog polja, naselja Nova Veruda i južnog bulevara.