10 godina Centra za istraživanje materijala Istarske županije METRIS

Na današnjoj konferenciji za medije obratili su se dr.sc. Daglas Koraca, ravnatelj Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS,  v.d. pročelnica UO za gospodarstvo Istarske županije Elena Božac Čujić i predsjednica Upravnog vijeća Metrisa Tamara Kiršić. Bila je ovo prigoda da se učini jedan osvrt na deset godina rada Metrisa te predstave trenutni i budući planova i projekti.

Nakon uvodnih riječi ravnatelja Korace, obratila se Božac Čujić koja je istaknula da je Metris osnovan prije 10 godina kao strateški projekt s ciljem pružanja podrške gospodarstvu u ispitivanju kvalitete i sastava materijala, razvoja inovativnih ideja, stvaranju novih proizvoda te provedbu raznih projekata istraivanja i razvoja. „S obzirom da je jedna od strateških smjernica Istarske županije razvoj gospodarstva, rad Metris-a je od iznimne važnosti s obzirom da je djelatnošću usmjeren na istraživanje i razvoj, nove tehnologije i razvoj inovacija koji su u biti pokretači gospodarstva. Kroz Metris je omogućena infrastrukturna baza za istraživanje i razvoj kao preduvjet razvoja inovacija i primjene novih tehnologija u proizvodnji,“ dodala je Božac Čuljić te naglasila važnost Metrisa kao spone između znanstvenih, javnih, razvojnih institucija i gospodarstva.

Uz riječi podrške obratila se predsjednica Upravnog vijeća Metrisa Tamara Kiršić: „Istarska razvojna agencija (IDA) je prije deset godina krenula osmišljavati ovaj projekt iz kojega je stasao Metris. Ideja je bila da se napravi institucija koja će pružiti usluge i olakšati privatnom sektoru u istraživanju, razvoju i daljnjem usavršavanju. Tako je osnovan Mertris kao vrsta potporne infrastrukture gospodarstvu. Omogućena je vrhunska i sofisticirana oprema koja danas pruža usluge za puno različitih sektora od privatnih, gospodarskih, javnih institucija te brojnih svjetski poznatih korisnika. Kroz projekte i rezultate Metris se etablirao kao vrlo jak i pouzdan međunarodni partner.“

METRIS svoje aktivnosti obavlja u tri područja: vrši ispitivanja širokog spektra materijala za potrebe gospodarstva, provodimo analize za znanstvena istraživanja i širi znanje u STEM području, te provodimo znanstveno – istraživačke projekte.

Ravnatelj Metrisa pobliže je opisao rad i što sve može biti izvršeno kao usluga unutar Metrisa: „U kemijskim, biološkim i mehaničkim laboratorijima imamo vrlo vrijednu opremu, namijenjenu analizama materijala u ispitivanju njihovih kemijskih, mehaničkih i strukturnih značajki, nizu detaljnih analiza biološkog materijala te raznim ispitivanjima za arheologe, restauratore i konzervatore. Sudjelujemo u unaprjeđenju studentskih programa za potrebe sveučilišta i veleučilišta, pružamo podršku znanstvenom sektoru i provodimo popularizaciju znanosti iz STEM područja. Akreditirani smo prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, što dokazuje osposobljenost opreme i kadrova sukladno najvišim međunarodnim standardima kvalitete, pa svoje usluge pružamo i izvan granica RH,“ naglasio je mogućnosti i kvalitete Koraca.

 

Tim Metrisa ima 7 djelatnika, a lista kupaca kojima METRIS pruža usluge broji više od 600 subjekata, uključujući vodeće domaće i strane tvrtke u području farmaceutike, kemijske industrije, brodogradnje, vojne industrije, auto industrije, metaloprerađivačke industrije, prehrambene industrije te ostalih proizvodnih djelatnosti, kao što su Pliva, francuski Medin Cell, CIMOS, Tehnomont, HS-Produkt, Končar, bivši TDR, Zepter, HEP, Holcim, GP Krk, Viadukt, Aluflexpack i drugi. Unutar njihovih laboratorija vrše se laboratorisjke analize na kulturnom dobru za potrebe arheologa, muzeja, zavoda i restauratora, a često je riječ o baštini pod zaštitom UNESCO-a. Godišnje ispitamo oko 1.800 uzoraka, nemamo reklamacija na naš rad a prosječna ocjena zadovoljstva kupaca je 4,85 od maksimalno 5,00 što dokazuje vrlo visoku kvalitetu rada, opreme te profesionalnost naših kadrova.

 

Metris surađuje u raznim područjima istraživanja i razvoja s vrlo relevantnim dionicima na nacionalnoj i međunarodnoj razini, kao što su Institut Ruđer Bošković, Brodarski Institut Zagreb, Instituto di Scienze Marine CNR-IRBIM Milano, Metalurški fakultet Sisak, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Zagreb, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Građevinski fakultet Split, Državni hidrometeorološki zavod, Tehnički fakultet u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Istarsko veleučilište Pula, Institut za Arheologiju, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar, Institut građevinarstva Hrvatske, Muzej grada Šibenika, Universita’ di Torino, Universita’ Carlo Bo’ di Urbino, Universita’ di Udine, Inštitut za metalne konstrukcije – Slovenija, Zavod za gradbeništvo Slovenije i drugi.

 

Metris je pouzdan partner prilikom provedbe laboratorijskih analiza za potrebe izrade doktorskih disertacija, diplomskih radova i znanstvenih radova.

Sudjeluju u Programu dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta (PoC), kao prepoznati centar za Istarsku županiju. Navedeni program Ministarstva gospodarstva i HAMAG-BICRO osigurava bespovratna sredstva privatnom sektoru za potrebe istraživanja i razvoja inovacija. METRIS pruža stručnu podršku prijaviteljima tijekom cijelog procesa prijavljivanja i implementacije projekta.

 

Trenutno je u Metrisu 6 projekata u provedbi, od čega 3 standard projekta prekograničnog programa INTERREG V A Italija – Hrvatska: WATERCARE, ASTERIS i AdSWIM, koji su usmjereni u zaštitu i očuvanje kvalitete vodnog dobra, morske vode za kupanje i podzemnih vodospremnika pitke vode. Vodeći partneri na projektima su talijanski nacionalni istraživački centar – Instituto di Scienze Marine CNR-IRBIM Milano za projekt WATERCARE, Sveučilište Carlo Bo’ iz Urbina za projekt ASTERIS i Sveučilište iz Udina za projekt AdSWIM. Ukupna vrijednost tih projekata je 5,9 milijuna eura uz 85 postotno sufinanciranje EU, a u provedbi su od 1. siječnja ove godine. Projektne aktivnosti traju do konca 2020., odnosno konca lipnja 2021., međutim sustavi koji će se razviti u projektima biti će funkcionalni i moći će se koristiti i nakon završetka projektnih aktivnosti.

 

O projektima:

 

Projekt WATERCARE (Water management solutions for reducing microbial environment impact on coastal areas) s ukupnim proračunom nešto većim od 2,8 milijuna EUR tijekom njegove 2,5-godišnje provedbe, odobren je s ciljem da se realizira pilot postrojenje koje obrađuje emisije otpadnih voda pri opterećenju oborinama kako bi se smanjila mikrobna kontaminacija okoliša jadranskog područja koje je osobito ranjivo prema posljedicama klimatskih promjena, što je dokazano brojnim istraživanjima. METRIS će u sklopu projekta postaviti sustav senzora u zaljev rijeke Raše koji će mjeriti bakterijsko, kemijsko i naftno zagađenje morske vode te u realnom vremenu javljati eventualnu pojavu zagađenja i omogućiti pravovremenu reakciju nadležnih službi u sanaciji uzroka havarije. Navedena senzorika će do konca godine biti montirana i spremna za rad.

 

Projekt ASTERIS (Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios) s ukupnim proračunom nešto većim od 1 milijun EUR tijekom njegove 2-godišnje provedbe, odobren je s ciljem da se na temelju zajedničke procjene prostornih i vremenskih varijacija intruzije morske vode, identificiraju i mapiraju potrebe i prepreke u upravljanju rizicima zagađenja pitke vode te pruže praktični alati za održivo upravljanje pitkih obalnih vodonosnika na lokalnoj razini. Projekt će iznjedriti dva glavna rezultata: Kartu osjetljivosti na intruziju morske vode u obalnim vodonosnicima na makroregionalnoj razini (Jadran) temeljenu na budućim scenarijima za porast razine mora i hidrologijskog ciklusa te najbolju praksu i smjernice za upravljanje ranjivim vodonosnicima kroz provedbu analiza reprezentativnih studija slučaja u Italiji i Hrvatskoj. Dobiveni rezultati će u konačnici omogućiti uspostavu održivog sustava upravljanja rezervama pitke vode u podzemnim vodonosnicima na obalnom području.

Osim izrade karte osjetljivosti i provođenja potrebnih laboratorijskih analiza, METRIS je u ovom projektu vodeći partner za komunikaciju.

 

Projekt AdSWiM (Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic Sea) s ukupnim proračunom nešto većim od 2 EUR tijekom njegove 2-godišnje provedbe, odobren je s ciljem povezivanja znanstveno-istraživačke institucije, lokalne samouprave i voditelje postrojenja obrade urbanih otpadnih voda čiji su ispusti locirani u moru kako bi se održala i poboljšala kvaliteta morske vode, posebice obalne morske vode za kupanje.

METRIS će biti zadužen za provedbu analiza kemijskih i mikrobioloških onečišćenja na lokacijama ispusta u moru te u odabranim postrojenjima za obradu otpadnih voda, kao i za razvoj inovativnih metoda analiza navedenih onečišćenja te unaprjeđenje sustava obrade otpadnih voda sve sa konačnim ciljem očuvanja i poboljšanja kakvoće morske vode u kemijskom i mikrobiološkom smislu te ekološkog statusa Jadranskog mora.