Gradi se javno parkiralište na Novoj Verudi

 

Javno parkiralište ukupnog kapaciteta 31 parkirališnog mjesta, od kojih 2 mjesta namijenjena za osobe smanjene pokretljivosti, gradi se na Novoj Verudi, točnije uz raskrižje Palisine i Mardeganijeve ulice.

Osim izgradnje parkirališta, u sklopu projekta izgradit će se potporni zid, izvest će se oborinska odvodnja i javna rasvjeta. Parkirališna mjesta bit će obrubljena rubnjacima prema okolnim zelenim površinama i nogostupu.

Izvođač radova je društvo Tgt Adriatik d.o.o. Pula, odabrano kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju, a uvođenje u posao bit će u ponedjeljak 2. prosinca 2019. godine. Radovi, ugovorene vrijednosti u iznosu od 1,1 milijun kuna bez PDV-a, se planiraju okončati u roku od 60 dana.

Za vrijeme izgradnje, sukladno potrebama, bit će obilježena privremena regulacija prometa.