Objavljen Javni poziv za potpore malom gospodarstvu i poduzetništvu Općine Medulin

Na web stranicama Općine Medulin, danas, 2. prosinca je objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva na području općine Medulin za 2019. god.
Za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva Općina Medulin provoditi će se sljedeće mjere :
1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika (Potpore tvrtkama i Potpore za jačanje i razvoj
ženskog poduzetništva),
2. Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za
sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova,
3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje i
5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita.
Korisnici potpora za mjere financirane od strane Općine Medulin iz Javnog poziva mogu biti
obrti ili trgovačka društva koja posluju i imaju registrirano sjedište na području općine
Medulin.
Prihvatljivi prijavitelji su subjekti koji aktivno posluju minimalno 6 mjeseci prije izlaska Javnog
poziva te imaju najmanje jednu zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, a sa prebivalištem
na području općine Medulin.
Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se do 13. prosinca
2019. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.