Predstavljanje Rječnika premanturskog govora Ratka Crnoborija, 3.12. u 18.00 sati

U Središnjoj knjižnici u utorak, 3. prosinca 2019. bit će predstavljen Rječnik premanturskog govora Ratka Crnoborija. Uz autora na predstavljanju će govoriti i prof. dr. sc. Lina Pliško. Program počinje u 18 sati.

Premanturski govor upotrebljava se u Premanturi, Banjolama, Vinkuranu, Vintijanu i Valdebeku, odnosno mjestima koja su činila premantursku župu. Spada u štokavsko-čakavsko narječje koje se govori u južnoj Istri, pri čemu se za premanturski tvrdi da je najštokavskiji govor među svim štokavsko-čakavskim govorima. Specifičnost premanturskog govora proizlazi iz relativne izoliranosti Premanture i slabog komuniciranja sa ostalim istarskim selima, a najviše se mijenjao i razvijao do 1. svjetskog rata. Između dva svjetska rata bio je podložan talijanskom jeziku, tako da sadrži mnogo talijanizama.

Ratko Crnobori rođen je u Premanturi 1934. godine. Zbog raznih okolnosti osnovnu školu do male mature pohađao je u Puli, Premanturi, Medulinu i Rovinju. Gimnaziju je pohađao u Puli, gdje je maturirao 1954. godine. Iste godine upisuje Prirodoslovno-matematički fakultet u Beogradu, smjer fizikalna kemija. Nakon diplome zaposlio se u Uljaniku. Od 1992. je u mirovini, a 1999. vraća se u Premanturu, gdje i danas živi.

Foto: Gradska knjižnica Pula