U održavanje javnih zelenih površina grada Pule ove godine bit će utrošeno oko 10 milijuna kuna  

Kako vremenske prilike dopuštaju djelatnici odjela Hortikulture Pula Herculanee uređenju javne zelene površine. Osim što je posađeno sezonsko cvijeće koje će grad „obojiti“ u proljeće, te ukrasno grmlje i stabala na više lokacija u gradu, u tijeku je i nasipavanje tucanika po stazama u parkovima kako bi se izbjeglo stvaranje lokvi na parkovnim stazama i omogućilo nesmetano korištenje istih. Orezani su i oblikovani grmovi i živice  te je izvršeno plijevljenje i okopavanje za bolje uvjeta za prezimljavanje biljaka.
Podsjetimo, čak 43 posto površine grada obuhvaćaju zelene površine (1.345,25 hektara) različitih namjena – za sport i rekreaciju, javne zelene površine, zaštitne zelene površine i sl. Shvaćajući njihovu važnost, Grad Pula samo za održavanje spomenutih javnih zelenih površina, koje obuhvaćaju 77 hektara,  ove godine izdvojit će oko 10 milijuna kuna. Znatni napori ulažu se u oplemenjivanje i očuvanje, te održavanje predmetnih površina kao i u obogaćivanje istih kroz hortikulturna uređenja. Na taj se način dodatno doprinosi ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša i održivog razvitka, a vezanih uz zaštitu života i zdravlja ljudi, zaštitu biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti, očuvanje ekološke stabilnosti, te sprječavanju i smanjenju onečišćenja okoliša i uspostavljanja njezinih regeneracijskih sposobnosti.