Grad Pula promiče demokratičnost pri donošenju Proračuna

Na dnevnom redu sutrašnje sjednice Gradskog vijeća Grada Pule je prijedlog Proračuna za
2020. godinu, a kao i svake godine, Grad Pula je prilikom kreiranja proračuna kao najvažnijeg
dokumenta Grada uputio javni poziv svim političkim strankama, mjesnim odborima i
vijećima nacionalnih manjina da dostave svoje prijedloge za Proračun 2020. godine.
Predstavnici oporbenih političkih stranaka u pulskom Gradskom vijeću dostavili su ukupno
82 prijedloga, od čega njih 8 nije u ingerenciji Grada dok je njih 53, odnosno 72%,
prihvaćeno ili se već provode prema usvojenim programima u redovnom postupku iz
djelokruga pod ingerencijom Grada.
S predstavnicima oporbenih političkih stranaka održani su radni sastanci na kojima su svi
prijedlozi razmotreni i obrazloženi.
Važnim smatramo napomenuti kako su prošle 2018. godine prilikom izglasavanja Proračuna
za 2019. godinu od ukupno 10 pristiglih amandmana oporbenih stranaka, 4 amandmana i
usvojena.