Pazin, Poreč i Medulin aktivni u projektu namijenjenom razvoju rada s mladima – Europe Goes Local

U sklopu projekta “Europe Goes Local – Rad s mladima na lokalnoj razini” predstavnici Grada Poreča, Grada Pazina, Općine Medulin te pulske udruge “ZUM”  sudjelovali su proteklog tjedna na drugom ciklus treninga jedinica lokalne i regionalne samouprave koji se od 24. – 27. studenog 2019. godine održao u Mariji Bistrici, koji za cilj ima osnažiti jedinice lokalne i regionalne samouprave za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj rada s mladima na lokalnoj razini.

Na treningu su sudjelovali predstavnici 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave, koji su uz primjere dobre prakse, morali izraditi individualni plan rada s mladima, s kojim će unaprijediti odnose između mladih i gradskih uprava. Sudionici su prisustvovali i završnoj konferenciji projekta „Uzmi pare i napravi nešto za mlade: Participativnim proračunom do aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici“ u Zaboku, 26. studenog.

Postoje brojni primjeri kako gradovi i općine utječu na poboljšanje životnih uvjeta mladih – neki kroz podršku organizacijama za rad s mladima, a neki kroz aktivnosti koje provode sami.

Projekt EGL, trenutno je jedan od najvećih europskih projekata u području rada s mladima, a provodi ga Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s partnerskim Nacionalnim agencijama u Europi za program Erasmus +. Ovim je projektom započela dugoročna suradnja s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika u tom području.
Grad Pazin predstavljao je  Anton Finderle, Grad Poreč – Ena Beaković i Lea Štifanić, Općinu Medulin – Suzana Racan Stern i Ana Žufić te udrugu ZUM – Aleksandra Lera, koji su na kraju treninga dobili certifikate neformalnog učenja na polju mladih (Youthpass).