Održane edukativne radionice o reciklažnom dvorištu u Medulinu, Vinkuranu i Pješčanoj Uvali

U sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“ koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi u suradnji sa komunalnim poduzećem Med eko servis d.o.o., prošlog tjedna, od 25. do 28. studenoga, održane su četiri informativno – edukativne radionice po mjesnim odborima. Radionice su održane za područja mjesnih odbora Medulin 1, Vinkuran, Pješčana Uvala i Medulin 2.

 

Tema edukativnih radionica je bila uloga reciklažnog dvorišta i sustav odvojenog prikupljanja otpada.

 

Neke od informacija i zanimljivosti koje su se mogle čuti na edukativnim radionicama, koje su proveli predstavnici obrta Eko Adria iz Pule su selekcija otpada, odnosno što se odlaže u kontejnere ili vreće za papir i karton, plastiku, staklo, metal, miješani komunalni otpad, kako postupiti i gdje odložiti opasni otpad iz kućanstva, kako kompostirati, te što se sve odlaže na reciklažno dvorište.
Održavanje edukativnih radionica je sufinancirano u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

 

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.937.905,37 kn, a bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn.