Skupština usvojila Proračun Istarske županije za 2020. priopćenje za medije

Na današnjoj 27. sjednici Skupštine Istarske županije, održanoj u Spomen domu u Pazinu, usvojen je Proračun Istarske županije za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu, u iznosu od 1.680.000.000,00 kuna, a objedinjuje planove proračunskih korisnika s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa, dio koji se odnosi na Istarsku županiju iznosi 462.047.028,14 kuna ili 27,5 % ukupnog predloženog objedinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na korisnike 1.217.952.971,86 kuna, odnosno 72,5 %.

 

Ukupne investicije u narednom trogodišnjem razdoblju iznose 596.866.724,05 kn, od čega po područjima iz Plana razvojnih programa za zdravstvo se izdvaja 301.455.000,00 kuna, za navodnjavanje 112.789.739,50 kuna, za obrazovanje 132.656.410,00 kuna, za socijalnu skrb 16.260.000,00 kuna i ostalo 33.705.574,55 kuna.

 

Prije samog izglasavanja Proračuna, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana  Istarske županije Fabrizio Radin osvrnuo se na pristigle amandmane, koje je potom predložio Skupštini na prihvaćanje, odnosno ne prihvaćanje. Pristiglo je 14 amandmana od strane vijećnika, odnosno klubova vijećnika, od kojih je pet prihvaćeno, pet djelomično prihvaćeno, a četiri nije prihvaćeno.

 

„Pokušali smo uzeti u obzir sve razumne amandmane te ih ugraditi u Proračun za 2020. godinu koji je realan i ostvariv. Iduće godine nas očekuje veliki broj investicija i aktivnosti koji će se financirati iz raznih izvora. 2020. godina bit će zahtjevna i, siguran sam, uspješna“, naglasio je župan Radin i zahvalio se svim vijećnicima na suradnji.

 

Među prihvaćenim amandmanima, našli su se između ostalog i sljedeći: 50 tisuća kuna za tiskanje knjiga mons. Bože Milanovića budući da se u 2020. godini obilježava 130. godišnjica njegovog rođenja i 40. godišnjica smrti; 15 tisuća kuna za nabavu UTZ aparata kojeg nema ni OB Pula, a ni Istarski domovi zdravlja; 250 tisuća kuna za reviziju projekta Dom za starije osobe Alfredo Štiglić iz 2015. godine kako bi se dobio korigiran projekt u skladu s važećom zakonskom regulativom; dodatnih 100 kuna za rad Sportske zajednice IŽ za financiranje županijskih selekcija te financiranje sportskih stipendija vrhunskih sportaša i 95 tisuća kuna za pošumljavanje područja oko ŽCGO Kaštijun kao mjere za hortikulturno uređenje. Također, djelomično je prihvaćeno sufinanciranje pokretanja studija medicine na Sveučilištu Juraj Dobrile u Puli, u iznosu od 300 tisuća kuna, za razdoblje od tri mjeseca.

 

Proračun Istarske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu usvojen je s 2 glasa protiv.