Prikazivanje filma “The Story of Stuff” i predavanje “Zero waste” u utorak 17.12.2019.

U sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“ održati ćemo edukativnu radionicu za članove Savjeta mladih te ostalih zainteresiranih članova organizacija civilnog društva sa područja Općine Medulin, o sustavu odvojenog prikupljanja otpada i ulozi fiksnog i mobilnog reciklažnog dvorišta u održivom gospodarenju otpadom.

 

Edukativnu radionicu ćemo održati u 3MC-u, u Medulinu, u utorak 17.12.2019., s početkom u 17:00 sati

 

Za vrijeme radionice biti će prikazan kratki film „The Story of Stuff“ i održano predavanje pod nazivom „Zero Waste“.

 

 

Europska unija

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Zajedno do fondova EU.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.937.905,37 kn, a bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn.