Prva promocija studenata Istarskog veleučilišta

Danas je u Istarskom narodnom kazalištu – Gradskom kazalištu Pula održana prva promocija  studenata Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate kojoj je u ime Grada Pule prisustvovao predsjednik Gradskog vijeća Tiziano Sošić.

Svečana dodjela diploma upriličena je za diplomante odnosno stručne specijaliste kreativnog menadžmenta u procesima, stručne prvostupnike inženjere politehnike te stručne pristupnike politehnike. Diplomu je primilo 94 diplomanta. Diplomantima i gostima prigodnim su se riječima obratili predsjednik Upravnog vijeća dr.sc. Daglas Koraca i v.d. Dekan dr.sc. Boris Marjanović .
Svečanost je  uveličana nastupom Akademskog mješovitog zbora studenata Muzičke akademije u Puli pod vodstvom maestra doc. art. Domenika Briškog.