Raspored odvoza komunalnog otpada za vrijeme blagdana

Obavještavamo naše cijenjene korisnike usluga da ćemo u utorak, 24. 12. 2019. odvoziti  komunalni otpad na područjima na kojima po rasporedu trebamo odvoziti u srijedu, 25. 12. 2019.

 

Odvoz selektivnog otpada na područjima koji se odvozi u srijedu, 25. 12. 2019. odvoziti ćemo u petak, 27. 12. 2019.

 

Komunalni i selektivni otpad sa područja koji se odvozi u srijedu, 1. 1. 2020. odvoziti ćemo u četvrtak, 2. 1. 2020. godine.

 

Reciklažno dvorište Valmade na adresi Valmade 38 biti će zatvoreno dana 25. i 26. 12. 2019., a 24. 12. i 31. 12. 2019. godine raditi će od 8 do 12 sati, ostale dane u zimskom periodu biti će otvoreno od 8 do 18 sati, uključujući i subotu.

 

Molimo cijenjene kosnike da prilagode odlaganja svojih posuda i vrećica navedenom rasporedu.