U vijećnici Općine Medulin predstavljeni rezultati projekta „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“

U vijećnici Općine Medulin, danas je Jasmina Ritoša Benazić, viša stručna suradnica za razvojne projekte i gospodarstvo Općine Medulin, izvijestila o projektu „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“.  Projekt je, u trajanju od 17. kolovoza 2018. do 2. siječnja 2020. godine, sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020.godine . Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.937.905,37 kn, a bespovratna sredstva, u dijelu od 85%  iznose 3.295.667,00 kn. 

Svrha je projekta bila doprinijeti povećanju stope prikupljanja komunalnog otpada te završetak izgradnje reciklažnog dvorišta na Kamiku bb u Banjolama, preko puta sabirne stanice. Edukacije su u sklopu projekta predvidjele i bojanku. Ona je i osmišljena te izrađena pod nazivom  „Morske avanture jednoga Jure“. Učenici razredne nastave OŠ dr. Mate Demarina u Medulinu i područne škole Banjole osmislili su tekst za bojanku „Morske avanture jednoga Jure“, koju je na lokalni čakavski dijalekt prevela  Marija Družeta. Bojanku je ilustrirao pulski ilustrator Vibor Juhas, a tiskana je u 500 primjeraka. Bojanka ukazuje na opasnosti od plastičnog otpada u moru te potiče razvoj empatije prema životinjama i svijest o potrebi zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom

Tiskano je i 3000 komada letaka koji će se distribuirati uz račune, te evidencijskih kartica.  Svakim dolaskom na reciklažno dvorište, mještani Općine Medulin će uz osobnu iskaznicu i pravilno odlaganje otpada – koje je besplatno, dobiti i pečat. Kada prikupe 12 pečata, neovisno o vremenu potrebnom za to, steći će pravo još jednog dodatnog besplatnog odvoza zelenog otpada ili glomaznog otpada iz kućanstva, u količini od 2 m kubna, sa adrese stanovanja. 

Putem predviđenih edukacija, u sklopu projekta odrađeno i 14 edukacija, od čega su 4 interaktivne radionice za učenike PŠ Banjole i dr. Mate Demarina u Medulinu. O važnosti smanjenja i ponovne uporabe otpada te ulozi mobilnog i novoizgrađenog reciklažnog dvorišta, za učenike nižih razreda osnovne škole bilo je riječi na edukativnim radionicama. U prosincu su održane radionice s učenicima OŠ Banjole o funkcioniranju reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju, ponovnoj upotrebi i smanjenju nastanka otpada. Učenici OŠ dr. Mate Demarina Medulin učili su o funkcioniranju reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju, ponovnoj upotrebi i smanjenju nastanka otpada na radionicama. Također,  izrađene su 2 makete reciklažnog dvorišta od recikliranih materijala (učenici 4. razreda u OŠ dr. Mate Demarina i 4. razreda OŠ Banjole) te uručeni prigodni pokloni za obje škole.

Također, održano je zatim i  7 radionica po Mjesnim odborima Općine Medulin, 1 radionica za Savjet mladih i udruge, 1 radionica o zelenoj javnoj nabavi za zaposlenike Općine Medulin te djelatnike javnih trgovačkih društava, institucija i ustanova, te 1 edukacija o odvojenom prikupljanju, smanjenju nastanka i ponovnoj uporabi otpada na radnom mjestu. 

Obilježen je i Tjedan smanjenog prikupljanja otpada  te 12. prosinca održan „Mali buvljak sreće“ – sajam rabljenih igračaka uz razmjenu istih i njihovo ponovno korištenje, u OŠ Banjole za sve učenike od 1. – 4. razreda i djecu iz Dječjeg vrtića Sunčica iz Banjole. Sva djeca donijela su po dvije igračke, knjige, društvene igre ili slikovnice. Igračke su bile izložene u sportskoj dvorani. Svako dijete dobilo je po dva bona i od svih izloženih igračaka izabralo dvije koje mu se sviđaju. Sajmovima razmjene omogućava se duže korištenje proizvoda, u ovom slučaju igračaka, smanjuje se nastanak otpada i potrošnja resursa za proizvodnju novih igračaka. Ujedno se odgojno djeluje na djecu na način da se smanjuje pretjerani konzumerizam te potiče razmjena i duže korištenje proizvoda.

Vrlo su uspješne bile i 2 akcije prikupljanja tekstila, obuće i odjeće, održane 11. prosinca kod balon dvorane u Banjolama te 23. prosinca kod sabirne stanice na Kamiku bb u Banjolama.

Izrađena su i postavljena 4 jumbo plakata na području Općine Medulin i informativne ploče, uz promociju na društvenim mrežama, radio spot na lokalnoj radio postaji Medulin FM,  te e – letak i tiskani oblik letka na 4 jezika. Taj se letak može preuzeti i u novom glasniku Općine Medulin Med Infu, što je posebno namijenjeno i iznajmljivačima na području općine. Letak će se moći preuzeti i u digtalnom obliku sa starnica Općine Medulin, TZ Medulin i Med eko servisa.

Završetak projekta je 2. siječnja, dok se samo otvorenje Reciklažnog dvorišta Kamik očekuje u drugoj polovici siječnja 2020.godine. 

Naposlijetku, organizirana su i provedena 2 obilaska novoizgrađenog reciklažnog dvorišta za  učenike/ice i školsko osoblje iz matične i područne škole osnovne škole  Dr. Mate Demarina Medulin, za učenike/ice i učitelje/ice, koji su izradili i 2 makete istog, od recikliranih materijala.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Zajedno do fondova EU.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.937.905,37 kn, a bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn.

Foto: Lara Vujica za Medulinsku rivijeru.