Arheološka istraživanja na Danteovom trgu

U srijedu 15. siječnja 2020. godine, na pozicijama i prema uputama nadležnog Konzervatorskog odjela iz Pule, započinju radovi na arheološkim istraživanjima na Danteovom trgu.

Dio je to pripremnih radova rezultati kojih će se koristiti za buduće aktivnosti na ovoj lokaciji.

Građevinski dio radova, čija vrijednost iznosi 179.570,00 kuna bez PDV-a, povjeren je tvrtci  Iza duge d.o.o. iz Pule dok će arheološka istraživanja, čija vrijednost iznosi 52.000,00 kuna bez PDV-a  vršiti Arheotim d.o.o., također iz Pule.

Rok za izvođenje navedenih radova određen je u trajanju od 45 dana pri čemu je sam početak planiran na način da ne ometa blagdanska događanja u prosincu te da se okonča prije početka uskršnjih blagdana.