Očitovanje na vrijednosti lebdećih čestica izmjerenih na automatskoj mjernoj postaji ŽCGO Kaštijun

Tvrtka Kaštijun d.o.o. u cilju informiranja građana o vrijednostima koncentracije lebdećih čestica uputio je priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

 

“U cilju informiranja građana o vrijednostima koncentracije lebdećih čestica (PM10 i PM2,5) koje su zabilježene na automatskoj postaji za praćenje kvalitete zraka na ŽCGO Kaštijun, želimo dati sljedeće informacije.

 

Na ŽCGO Kaštijun postrojenje radi u okviru kapaciteta uobičajenim za zimsko razdoblje s dnevnim količinama otpada nižim od prosječnog kapaciteta i nema nikakvih dodatnih ili nepredviđenih aktivnosti. Na izlazu iz filtera redovno se, prema Okolišnoj dozvoli, prate vrijednosti emisija krutih čestica i prema nalazima ovlaštenog laboratorija kreću su u rasponu od 0,37 do 1,15  mg/Nm3, što je znatno ispod dozvoljenih 10 mg/Nm3.

 

Prema mišljenju akreditiranog laboratorija kojem je povjereno praćenje kvalitete zraka na AMP Kaštijun povremene povišene koncentracije satnih vremena usrednjavanja PM10 i PM2,5  u ovo doba godine mogu se pripisati i meteorološkim uvjetima (niske temperature i temperaturna inverzija).  Ocjenu kvalitete zraka mogu provoditi samo ovlaštene institucije prema propisanoj zakonskoj regulativi RH i EU (granične vrijednosti, pripadajuća vremena usrednjavanja, broj dopuštenih prekoračenja  i drugo).

 

Još jednom želimo naglasiti da je ŽCGO Kaštijun u redovnom radu, bez dodatnih aktivnosti koje mogu utjecati na kvalitetu zraka, a činjenica da su povećane vrijednosti PM10 i PM2,5 zabilježene na AMP Kaštijun ne znači i da su iste posljedica rada isključivo Centra .

 

Obveza tvrtke Kaštijun d.o.o. je putem automatske postaje za praćenje kvalitete zraka osigurati kontinuirano praćenje zadanih/propisanih parametara, što svakodnevno i činimo. Praćenje kvalitete zraka, sukladno zakonu, obavlja akreditirani laboratorij EKONERG d.o.o. ovlašten od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a svi podaci prenose se i evidentiraju na mrežnim stranicama Ministarstva a mogu se pogledati  i putem naše web stranice www.kastijun.hr. “