FENOLIGA udruga u kulturi i JU KAMENJAK pozivaju na predavanje NIKICE ŠPREMA „O DIVLJIM SVINJAMA I ČAGLJEVIMA” 23.siječnja u 19.00 h u “Školi” na placi u Premanturi

O predavanju…

Divlja svinja autohtona je životinjska vrsta Republike Hrvatske i po Zakonu o lovstvu spada u krupnu divljač. Vrsta je s neusporedivo širom ekološkom i biološkom amplitudom od ostalih životinjskih vrsta ovih prostora, koja pokazuje najveću životnost i mogućnost prilagodbe nepovoljnim uvjetima. Zadnjih dvadesetak godina brojnost joj naglo i neprestano raste, stoga je procjena sadašnje reproduktivne sposobnosti vrste važna za održivo gospodarenje. Kako je populacija u porastu, tako štete na poljoprivredi, šumarstvu i na prometnicama  od divljih svinja predstavljaju ozbiljan problem. Novi izazov u gospodarenju divljom svinjom je pojava virusa Afričke svinjske kuge koji se nezaustavljivo širi od 2014. po Europi i Aziji.

O predavaču…

Nikica Šprem rođen je u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nastavio je školovanje na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2004. godine diplomirao. Od 2005. godine radi kao znanstveni novak u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo i specijalnu zoologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Iste je godine upisao poslijediplomski studij na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Aktivno sudjeluje u znanstvenim istraživanjima i provođenju nastave na matičnom fakultetu i Veleučilištu Marko Marulić u Kninu, gdje pokriva module iz područja lovstva i ribarstva. Mentor je 4 diplomska i 3 završna rada. Voditelj je znanstveno-nastavnog pokušališta Agronomskog fakulteta. Posjetio je više inozemnih institucija: BOKU (Austrija), HAKI (Mađarska), University of Göteborg (Švedska), Montana State University (SAD). Doktorski rad pod naslovom “Morfološke i genetske osobine divljih svinja u Republici Hrvatskoj” uspješno je obranio 2009. godine. Objavio je 3 A1, 10 A2, 6 A3 znanstvena, te 54 stručna rada. Recenzent je u znanstvenim časopisima Journal of Central European Agriculture i Ribarstvo. Član je Hrvatskoga lovačkog saveza, Hrvatskoga ribolovnog saveza.