Do 31. siječnja predlažu se kandidati za dodjelu nagrada i priznanja Grada Pule u 2020. godini

Odbor za dodjelu nagrada Grada Pule obaviještava građane s prebivalištem u Gradu Puli i pravne osobe sa sjedištem u Gradu Puli da još uvijek imaju vremena do petka 31. siječnja 2020. godine dostaviti prijedloge kandidata za koje smatraju da su zaslužili javna priznanja Grada Pule, koja će se dodijeliti u 2020. godini po kategorijama:

Nagrada Grada Pule dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom i posebnim uspjesima u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći, dali značajan doprinos razvitku i ugledu Grada Pule.

Grb Grada Pule dodjeljuje se pojedincima za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe koje su ostvarili u 2019. godini, dok se Povelja Grada Pule dodjeljuje pravnim osobama, trgovačkim društvima, ustanovama ili udrugama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu.

Povelja „Počasni građanin Grada Pule“ dodjeljuje se kao posebna počast pojedincima koji nisu stanovnici Pule, ali su svojim osobnim doprinosom zadužili Grad Pulu i njegove građane, značajno pomažući napredak i razvoj Grada Pule te suradnju s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu.

Prijedlog kandidata mora biti potpisan od predlagatelja, obrazložen i po mogućnosti popraćen dokumentacijom kojom se dokazuju navodi iz prijedloga i obrazloženja.

Prijedlozi se podnose do petka 31. siječnja 2020. godine i to na adresu: GRAD PULA-POLA, Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja 52100 PULA, Forum 1.  

Dodjela najviših gradskih javni priznanja tradicionalno se održava 5. svibnja na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Pule, a prošlogodišnji laureati bili su akademski slikar i profesor Fulvio Juričić kojemu je dodijeljena Nagrada Grada Pule, Grb Grada pripao je arhitektu i poduzetniku Bruni Juričiću, Povelja Grada Pule pripala je Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije dok je titula Počasnog građanina Pule posthumno pripala Oliveru Dragojeviću i Univ.Prof.dr.sc. Ireni Zavrl.