učenici „Osnovne škole Vodnjan – Dignano“ boravili u Blacu (Srbija)

Od 20. do 25. siječnja sveukupno 33 učenika i učitelja osmih razreda „Osnovne škole Vodnjan – Dignano“ boravilo je na području Općine Blace (Srbija), u sklopu već tradicionalne višegodišnje razmjene učenika osnovnih škola dvaju bratimljenih mjesta, Grada Vodnjan – Dignano i Opštine Blace. Tijekom boravka u Blacu učenici i učitelji Vodnjanske osnovne škole sudjelovali su u bogatom sportsko – rekreativnom i edukativnom programu, tijekom kojeg su imali priliku uživati u zimskim radostima a posebice u skijanju na obroncima poznatog zimovališta Kopaonik.

Vodnjanske osnovnoškolce je tijekom njihovog boravka u Blacu posjetio i Gradonačelnik Grada Vodnjan – Dignano Klaudio Vitasović. Tom je prilikom u lokalnom Domu zdravlja vodnjanskom Gradonačelniku svečano uručena zahvalnica namijenjena Gradu Vodnjan – Dignano za donirana sredstva prilikom sanacije krovišta na tamošnjem Domu zdravlja oštećenom tijekom prošlogodišnjeg nevremena koje je zahvatilo Toplički okrug.

Inače, ove dvije jedinice lokalne samouprave osim na području razmjene osnovnoškolaca odlično surađuju i na području gospodarstva sa naglaskom na poljoprivredu organizirajući i predstavljajući već dugi niz godina svoje autohtone proizvode na raznim specijaliziranim sajmovima i manifestacijama u regiji.