Krov Društvenog centra Rojc uskoro u cijelosti obnovljen

Radovi na sanaciji dijela krova Društvenog centra Rojc, započeti početkom siječnja ove godine, u završnoj su fazi izvođenja.  Riječ je o posljednjoj odnosno 3. fazi sanacije krova i odnose se na južni, centralni i jugozapadni dio krova ukupne površine 1.400 m2. Do sada je, u ovoj fazi sanacije, postavljena kompletna termoizolacija krova, ugrađena je PVC membrana, te predstoji još završetak sanacije krovnog vijenca, kao i izrada limenih opšava oko dimnjaka.

860 tisuća kuna vrijednost je predmetnih radova, kojih je ugovoreni rok završetka druga polovica ožujka ove godine, a uz planiranu dinamiku izvođenja te nastavak povoljnih vremenskih uvjeta, očekuje se da će isti biti završeni i prije ugovorenog roka.  

Castrum Pula 97 d.o.o. je, po dobivenoj suglasnosti od strane Grada Pule, proveo otvoreni postupak javne nabave te je za izvođača radova izabrano društvo G.R.B. d.o.o. iz Karlovca dok poslove stručnog nadzora obavlja pulska tvrtka ANNO DOMINI d.o.o..

U obnovu, odnosno rekonstrukciju krova zgrade Društvenog centra Rojc, kojom upravlja Castrum Pula 97 d.o.o., Grad Pula je u posljednje tri godine uložio 2,2 milijuna kuna i sanirao ukupno 2.850 m2 površine krova. Predmetnom, ujedno i završnom, fazom radova na krovu biti će obnovljena kompletna krovna površina. U bivšoj vojarni Karlo Rojc djeluje više od stotinjak različitih udruga stoga je intencija Grada Pule, kao vlasnika, i Castruma kao upravitelja da sukladno mogućnostima uložimo u objekt ali i kroz razne programe podržimo rad udruga i njihov napor u doprinosu zajednici“ kazao je Aleksandar Matić pročelnik Ureda Grada i direktor Castrum Pula 97 d.o.o..