Izrađen idejni projekt skloništa za životinje u Puli

Za projekt izgradnje skloništa za životinje Grad Pula u ovogodišnjem Proračunu osigurao iznos od 2,5 milijuna kuna

Na današnjem radnom sastanku o projektu izgradnje skloništa za životinje na kojemu su sudjelovali zamjenici pulskog gradonačelnika Robert Cvek i Elena Puh Belci, predstavljeno je idejno rješenje budućeg smještaja za životinje kojeg je izradila Zadruga Praksa, a sam projekt predstavila je autorica Helena Sterpin.

Prema njezinim riječima, lokacija za izgradnju gradskog skloništa za životinje sa svim pratećim sadržajima predviđena je Generalnim urbanističkim planom Grada Pule, a sama građevinska čestica nalazi se uz Partizanski put na blago nakošenom terenu. Orijentacija parcele je sjever-jug te je prikladno udaljena i pošumljenom površinom odvojena od naselja.

Tom je prigodom zamjenik gradonačelnika Robert Cvek istaknuo kako Grad intenzivno vodi računa o sigurnom boravku nezbrinutih životinja te je podsjetio da je za projekt izgradnje skloništa za životinje Grad u ovogodišnjem Proračunu osigurao iznos od 2,5 milijuna kuna.

Projektom je predviđen smještaj skloništa za životinje sa svim pratećim sadržajima i veterinarskom praksom. Pri projektiranju skloništa posebna se pozornost usmjerila osmišljavanju prostora koji će poticati udomljavanje zbrinutih životinja kao primarni cilj ustanove. Predviđeno je više površina za slobodno kretanje pasa, što u zatvorenom dijelu što u uređenom okolišu. Bruto površina zgrade iznosi 397 m2, dok je 454 m2 ograđene površine predviđeno za boravak životinja na otvorenom.