Fenoliga – udruga u kulturi poziva na predavanje Koviljke Aškić: Kaštijun

FENOLIGA udruga u kulturi i JU KAMENJAK pozivaju vas na predavanje Koviljke Aškić „KAŠTIJUN” ovog četvrtka 06.02.2020. u 19,00 sati u Premanturi – “Škola” na placi. Ulaz je za sve posjetitelje slobodan.

                                                     

O predavanju …

Na predavanju će biti riječi o rezultatima mjerenja kvalitete zraka na mjernoj postaji Kaštijun, o sustavu gospodarenja otpadom u Istri, mogućim rješenjima za sanaciju problema (postoje li i ako postoje koja su?) kao i o mogućnostima za djelovanjem civilnog nadzora i građanskih inicijativa.

Problematiku Kaštijuna Koviljka Aškić prati već dugi niz godina i željela bi predavanjem ukazati da osim smrada postoje i puno veći, nevidljivi problemi a oni su iskazani u tabličnom prikazu vrijednosti na mjernoj postaji Kaštijun. Naime, maksimalno dopuštene koncentracije onečišćujućih tvari u zraku imaju, temeljem Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku, i najveću dopuštenu učestalost prekoračenja pojedinih parametara. Parametri se prekoračuju daleko iznad dopuštenog broja godišnje i to tijekom cijele godine. Dakle, problem smrada javlja se ljeti ali problem postoji i tijekom cijele godine.

Preinake i rješavanje tehničkih nedostataka neće riješiti problem.

Koje su mogućnosti da ŽCGO postane funkcionalan?

O predavačici …

Koviljka Aškić diplomirala je 1987.godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, a 2011. na istom je fakultetu završila i sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski studij eko-inženjerstva. Osim u obrazovanju, svoj je radni vijek provela i na rukovodećim položajima raznih poduzeća, između ostalih u Boralu Pula, Chemotech d.o.o. i Metis d.d. Rijeka, a danas je direktorica poduzeća Eko-Adria d.o.o.

Njezin je profesionalni put vezan za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada. Osim što je u sklopu CARDS programa EU sudjelovala u izradi priručnika za obrtnike o postupanju s kemikalijama i otpadom, svoj je rad prezentirala i na mnogim stručno-znanstvenim skupovima s temom zaštite okoliša.

Zaštita priobalja i mora često je u središtu njezinog rada pa je među ostalim, sudjelovala i u pripremi projekta čišćenja mulja pulske luke.

Izradila je velik broj raznih elaborata gospodarenja otpadom za tvrtke i mnoge gradove, a bavila se i raznim modelima prikupljanja otpada u urbanim sredinama.

Članica je hrvatskog Društva inženjera i kemičara, predsjednica sekcije Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu u HGK-ŽK Pula, članica vijeća Udruženja za stručne poslove zaštite okoliša pri HGK RH i predstavnica Udruge gradova RH u Udruzi gradova jugoistočne Europe.

 

FENOLIGA udruga u kulturi