Pula: uvođenje privremene regulacije prometa u Preradovićevu ulicu

Zbog potrebe izgradnje Studentskog doma – Paviljon 2 i 3 u Puli, stupila je na snagu nova privremena regulacija prometa u Preradovićevoj ulici.

Privremena regulacija prometa izvoditi će se u dvije faze i to od 01. veljače 2020. do 15.ožujka.2020. godine, za I fazu i od 15.ožujka 2020. do 31.siječnja 2021. godine za II fazu. U FAZI I zatvara se dionica Preradovićeve ulice do raskrižja sa Ulicom Svetog Mihovila za sav promet za vrijeme rušenja objekata kotlovnice i dimnjaka koji se nalaze na granici prometnice, sa dozvoljenim odvijanjem prometa motornih vozila za potrebe stanara iz smjera Valvazorove ulice do zatvorenog i ograđenog prostora.

U FAZI II uvodi se jednosmjerno odvijanje prometa iz smjera Valvazorove ulice prema raskrižju Ulice Svetog Mihovila i Preradovićeve ulice. Vozila koja se kreću Ulicom Svetog Mihovila iz Zagrebačke ulice prema Preradovićevoj ulici postavljanjem znakova obilaska biti će usmjeravani na obilazak u smjeru Ulice Bruna Kosa i Valvazorove ulice.