Upriličen prijem za izaslanstvo Unsko-Sanskog kantona

Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije Fabrizio Radin sa suradnicima danas je upriličio prijem za izaslanstvo Unsko-Sanskog kantona na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem. Susretu su prisustvovali i direktor HGK – Županijske komore Pula Damir Sirotić, ravnatelj NP Brijuni Marno Milotić i predsjednik Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre Senad Pršić.

 

Tema za razgovor je bilo mnogo, a odnosile su se u prvom redu na konkretnu suradnju na područjima turizma, gospodarstva, obrazovanja i projekata financiranih iz EU fondova, a iskazan je i interes da se ista, u dogledno vrijeme, formalizira u obliku protokola o suradnji. Unsko-Sanski kanton, kako je rečeno, već surađuje sa Sisačko-moslavačkom i Karlovačkom županijom, a premijer Ružnić je izrazio zadovoljstvo što se „otvaraju vrata i prema Istri“. Kao dobri primjeri već uspostavljenih odnosa Istre i Unsko-Sanskog kantona navedene su gospodarske komore, te NP Brijuni i NP Una. Govoreći o turizmu dotaklo se problema nedostatka radne snage, kao i obrazovanja kadrova za turizam i ugostiteljstvo. Kako je rekao župan Radin, prioritet Županije je održivi razvoj turizma te izvrsnost, a za ovo potanje upravo je kvalitetan kadar od izuzetne važnosti. S tim je ciljem, pripremljen i projekt  KLIK Pula – Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula“, koji je kandidiran na EU fondove. Značajna sredstva iz EU fondova Hrvatska je povukla i za projekte zaštite okoliša, pa je tako odobreno i preko 680 milijuna kuna, namijenjenih za 19 hrvatskih nacionalnih parkova i parkova prirode. Brojni uspješno realizirani EU projekti i stečena iskustva Istarske županije u njihovoj pripremi, kandidiranju i implementaciji od posebnog su interesa za Unsko-Sanski kanton, o čemu će biti govora i na radnom sastanak s predstavnicama Istarske razvojne agencije IDA d.o.o.

 

Dvodnevni boravak izaslanstva u Istri predviđa i posjet Rovinju gdje će se susresti s gradonačelnikom Markom Paliagom te posjetiti Strukovnu školu Eugen Kumičić Rovinj.