Općina Medulin potpisala Ugovor za projekt WIFI4EU sa izvođačem Tehnoline Telekom d.o.o.

Danas, 11. veljače 2020. godine u vijećnici Općine Medulin je zamjenik načelnika Damir Demarin potpisao Ugovor o nabavi opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični Internet WIFI4EU sa direktorom poduzeća Tehnoline Telekom d.o.o. Denisom Draguzetom.

Podsjetimo, na prvom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstva za projekt WIFI4EU Općina Medulin dobila je vaučer u iznosu od 15.000,00 eura za projekt kojim će se financirati troškovi opreme i instaliranja pristupnih točaka bežičnog Interneta po naseljima Općine Medulin.

Današnjim potpisivanjem Ugovora sa izvođačem, službeno započinje proces nabave opreme i instalacije pristupnih točaka, a rok isporuke opreme i implementacije je 30. travnja 2020. godine.

„Ovim projektom dobili smo financijska sredstva za unaprjeđenje postojećih i izgradnju novih bežičnih pristupnih točka u svim našim naseljima. Tako će se bežične pristupne točke u Medulinu kao i do sada nalaziti na rivi i na placi, ali s puno boljom i pojačanom opremom, u Premanturi kod zgrade Javne ustanove Kamenjak, u Portiću u Banjolama, kod igrališta u Pješčanoj Uvali, kod igrališta u Vinkuranu te kod bunara u Pomeru. Istina je da smo do sada imali osnovne točke koje su vapile za boljim kapacitetom, a ovim projektom dobivamo upravo taj bolji i kalitetniji kapacitet i opremu, za sve naše mještane, posjetitelje, turiste, ali i naše mlade koji ne smiju biti zakinuti za bolje tehnologije“. – istaknuo je zamjenik načelnika Damir Demarin.

Denis Draguzet, direktor poduzeća Tehnoline Telekom d.o.o. istaknuo je kako je riječ o zadnjoj tehnologiji opreme, a ista će podržavati rad za minimalno 50 korisnika istovremeno bez pada kvalitete usluge, brzina Interneta mora biti najmanje 30 Mbps, a obzirom da će se rad financirane opreme pratiti mora se osigurati kontinuirani rad te maksimalno 60 dana pojedina točka može biti u kvaru što će pratiti Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA).

Vrijednost potpisanog Ugovora iznosi 139.841,19 kuna sa PDV-om, dok je iznos bespovratnih sredstva (vaučera) 15.000,00 eura (okvirno 112.500,00 kuna). Ostatak od 27.341,19 kuna financirati će Općina Medulin iz proračuna u cilju osiguravanja bežičnih pristupnih točaka u svim naseljima Općine Medulin.

Ovim Ugovorom nabaviti će se oprema i instalirati pristupne točke za javni bežični Internet na temelju Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstva u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF): program WiFi4EU koji je Općina Medulin sklopila sa Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (INEA).