Porezne olakšice i administrativna rasterećenja za donatore hrane

U HGK – ŽK Pula održana radionica o novostima u doniranju hrane

 

 

Godišnje se u Hrvatskoj baci oko 400.000 tona hrane, od čega se prema procjenama 45 posto hrane baci na polju, u preradi te tijekom distribucije hrane, dok preostalih 55 posto nastane u kućanstvima, rečeno je na radionici o novostima o doniranju hrane koju su organizirali Ministarstvo poljoprivrede i HGK – Županijska komora Pula.

 

Marija Batinić Sermek iz Ministarstva poljoprivrede istaknula je kako je izmjenom Pravilnika o doniranju hrane koji je stupio na snagu prošle godine omogućeno doniranje hrane i zadnjeg dana pred istek roka trajanja kao i hrane za koju je istekao rok ”najbolje upotrijebiti do”, pod uvjetom da je hrana sigurna i da je posrednik i krajnji primatelj prihvaćaju. Donatori hrane mogu ostvariti porezne olakšice koje se tiču poreza na dobit i poreza na dohodak te oslobađanje od plaćanja PDV-a.

 

U cilju unaprjeđenja sustava doniranja hrane izrađen je Vodič o doniranju hrane te IT sustav za doniranje hrane. Riječ je o komunikacijskoj platformi e-doniranje koja povezuje donatore i posrednike u doniranju hrane, a putem koje donatori na jednostavan način mogu prijaviti viškove hrane. Pritom posrednici u doniranju moraju biti uvršteni u Registar posrednika u koji je trenutno uključeno više od 100 posrednika.

 

Doniranjem hrane poslovni subjekti mogu postići uštede, te pokazati svoje društveno odgovorno i socijalno osjetljivo poslovanje. Doniranjem viškova hrane koja je još uvijek sigurna i prikladna za konzumaciju, sprječava se da ta hrana postane otpad, što je važno i kao ekološka mjera u očuvanju i zaštiti okoliša.