Istra Inspirit predstavljen u sklopu CAUTHE konferencije na Novom Zelandu.

Istra Inspirit predstavljen u sklopu CAUTHE konferencije na Novom Zelandu kao dio prezentacije Dostizanje konkurentnosti – Kako smo postali jedna od najboljih svjetskih priča
 
U okviru CAUTHE 2020 CONFERENCE (The Council for Australasian Tourism and Hospitality Education konferencije), održane od 10. do 13. veljače 2020. u Aucklandu, Novi Zeland jedna od tema bilo je predstavljanje Istra Inspirita kao primjera dobre prakse u sklopu teme Dostizanje konkurentnosti – Kako smo postali jedna od najboljih svjetskih priča.
Osim navedenog, prezentirao se Priručnik koji povezuje zajednicu i kulturu storytellingom nastao krajem 2019. godine u suradnji Ministarstva turizma i Istarske razvojne turističke agencije. Prezentaciju su održale doc.dr.sc Morena Paulišić sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te vanjska suradnica na predmetu Praktikum Manuela Hrvatin. Tema konferencije odnosila se na nove perspektive o raznolikosti ugostiteljstva, turizma i događanja, uvođenju novih trendova, načina edukacije akademskog sektora s ciljem postizanja konkurentnosti na turističkom tržištu, edukaciji mladih te primjeni održivog turizma. Teži se što kvalitetnijem osposobljavanju i uključivanju mladih u zajednicu uz kreiranje jedinstvenih doživljaja čime se stvara dodatna održiva vrijednost turističkih proizvoda na destinaciji.
 
Nadalje, zadovoljstvo nam je što se projekt Istra Inspirit istaknuo na 30. godišnjici konferencije CAUTHE 2020 kao jedan od najboljih primjera valorizacije kulturne baštine, oživljavanja povijesti, mitova i legendi te umrežavanja niza dionika na destinaciji.
 
Više informacija o konferenciji možete pronaći na sljedećem linku: https://cauthe.org/