Potpisan Sporazum o suradnji na izgradnji širokopojasne infrastrukture

Svečanom činu potpisivanja dokumenta su pristupili gradonačelnici i načelnici, odnosno njihovi zamjenici, gradova Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano, te općina Bale-Valle, Kanfanar, Žminj i Svetvinčenat.

Cilj ovog projekta jest da brzi internet stigne do svake kuće i poslovnog subjekta na području svih uključenih jedinica lokalne samouprave

Gradonačelnik Rovinja-Rovigno Marko Paliaga, zamjenik gradonačelnika Vodnjana-Dignano, Enea Codacci te načelnici Bala-Valle Edi Pastrovicchio, Kanfanara Sandro Jurman, i Žminja Željko Plavčić te zamjenik načelnika Svetvinčenta Dean Perković potpisali su danas u rovinjskoj Gradskoj palači Sporazum o obvezama partnera u izgradnji širokopojasne infrastrukture.

Riječ je o projektu koji je – podsjetila je pročelnica Ureda gradonačelnika i Gradskog vijeća Maria Črnac Rocco –  započeo još 2014. godine, nakon što je tadašnji novi predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker predstavio prioritete za svoj mandat, odnosno strateški plan kojima će  potaknuti investicije i gospodarski rast Europske unije. Ulaganje u digitalizaciju, između ostalog i u razvoj i izgradnju širokopojasne, optičke infrastrukture bio je jedan od prioriteta te su u Proračunu Europske Unije bila rezervirana značajna sredstva za sufinanciranje projekata u tom smislu (tzv. Digitalna Agenda za Europu 2020. godine).

Grad Rovinj-Rovigno, sa parterima gradom Vodnjanom-Dignano i općinama Bale-Valle, Kanfanar, Žminj i Svetvinčenat, se odmah organizirao i počeo raditi na Planu razvoja širokopojasne infrastrukture na svom području, a kojeg je trebalo kandidirati za sredstva namijenjena izgradnji optičke infrastrukture gdje teleoperateri nemaju komercijalnog interesa. Stoga je, već u prosincu 2014. proveden postupak javne nabave za odabir izrađivača Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, za što je odabrana tvrtka Profuturus iz Maribora.

Cilj ovog projekta jest da brzi internet stigne do svake kuće i poslovnog subjekta na području svih uključenih jedinica lokalne samouprave.

Nažalost, vrlo se dugo čekalo na realizaciju jer je Vlada Republike Hrvatske donijela Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa i Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, tek u drugoj polovici 2016. godine, a tek sljedeće godine su usvojeni i provedbeni propisi.

U proljeće 2017. godine organizirano je javno predstavljanje Plana razvoja, a koncem kolovoza bila je provedena javna rasprava. Na temelju dobivenih podataka (iskazanih interesa teleoperatera) sastavljen je konačan tekst Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Rovinj.

No, obzirom da je prošlo više od dvije godine od javne rasprave do raspisivanja natječaja, HAKOM je dao uputu da se javne rasprave imaju ponoviti.  Ponovljena javna rasprava za naš projekt održana je tijekom ožujka 2019. godine, a nakon čega je konačan tekst Plana dostavljen HAKOM-u na odobravanje. HAKOM je u postupku pregleda i ocjene planova razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI), izdao potvrde za ukupno 72 PRŠI-ja, kojima se potvrđuje da su isti sukladni sa strukturnim pravilima ONP-a. Između potvrđenih PRŠI-a je i naš. Time su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao nositelji pojedinačnih PRŠI-ja, ostvarili uvjete za prijavu na „Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira“ kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, s krajnjim rokom za dostavu iskaza interesa do 15. srpnja  2019.

Nakon završenog postupka pred-odabira u okviru Javnog poziva – dostava prijava, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 14.11.2019. godine, objavilo je listu prihvatljivih prijavitelja, njih 21. Odabrani prihvatljivi prijavitelji, između kojih i naš projekt,  imati će pravo podnijeti projektne prijedloge na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“.

Obzirom da je za naš projekt, interes iskazao Hrvatski telekom, sa njime je prošli tjedan, točnije 10. veljače potpisan Sporazum o partnerstvu za izgradnju mreže sljedeće generacije. Hrvatski telekom obavezan je sagraditi širokopojasnu infrastrukturu na područjima naših jedinica lokalne samouprave do 1. lipnja 2023. godine. Vrijednost projekta je 78 milijuna kuna.

Kašnjenje u usvajanju nacionalnih dokumenata te raspisivanju natječaja, dovelo je do toga da je strašno skraćen rok sa samu izgradnju mreže širokopojasne infrastrukture te će se ona graditi po puno višim cijenama od onih koje su vrijedile prije 5 godina.

Upravo zbog toga, danas je potpisan Sporazum o obvezama partnera odnosno o suradnji u brzom provođenju projekta u onim dijelovima koji su u ingerenciji jedinica lokalne samouprave,  a to su: izdavanje raznih dozvola i suglasnosti iz domene prostornog uređenja i gradnje, omogućavanje vidljivosti projekta i pomoći u rješavanju bilo kakve situacije koja može ugroziti nepristrano i objektivno izvršenje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i slično.

«Za uspješnu realizaciju  ovog projekta, kojim će u konačnici svi naši građani dobiti optičku mrežu i brzi Internet, potrebna nam je svakako i suradnja građana, stoga ih ovim putem pozivamo da budu aktivni u ovom podizanju kvaliteta života i rada na našem području», napomenula je Črnac Rocco, te podsjetila kako će se realizacijom ovih projekata uvelike unaprijediti korisničko iskustvo te omogućiti nesmetano korištenje naprednih i inovativnih digitalnih proizvoda i usluga poput e-Građani, e-škole, e-zdravlje, e-parking, Smart city i dr., za čije su korištenje prijeko potrebne velike pristupne brzine. Uz to, korištenje takvih usluga doprinijet će povećanju konkurentnosti postojećih i razvoju novih inovativnih gospodarskih subjekata i proizvoda te novom zapošljavanju i rastu BDP-a na području naših jedinica lokalne samouprave.

Kako je naša regija izrazito turistička destinacija, velike brzine i dostupnost Interneta će unaprijediti i turističku ponudu svih vrsta smještajnih kapaciteta jer je to danas bazičan zahtjev od strane turista i po važnosti se gotovo izjednačuje za zahtjevima vodne, električne i druge infrastrukture.