Arheološko istraživanje na Giardinima

U četvrtak 20. veljače 2020. godine, na pozicijama i prema uputama nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture RH, započinju radovi arheoloških istraživanja na Giardinima.

Dio je to pripremnih aktivnosti rezultati kojih će se koristiti za buduće aktivnosti na ovoj lokaciji.

Građevinski dio radova, čija vrijednost iznosi  65.275,00 bez PDV-a, povjeren je tvrtci  Iza duge d.o.o. iz Pule dok će arheološka istraživanja, čija vrijednost iznosi 19.000,00 kuna bez PDV-a  vršiti Arheo TiM d.o.o., također iz Pule.

Navedene aktivnosti dio su pripremnih radnji koje je potrebno provesti obzirom da se lokacija nalazi unutar zaštićene povijesne cjeline grada Pule, a rezultati kojih mogu biti od utjecaja na konkretne aktivnosti vezane uz buduće uređenje.Rok za izvođenje navedenih radova određen je u trajanju od 15 dana.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će, prema potrebi i fazama izvođenja istražnih radnji, biti privremena regulacija prometa zbog potrebe radnih strojeva.

Osim o predmetnoj aktivnosti, posebno je potrebno istaknuti kako se uređenju i promišljanju ovog, za naše sugrađane iznimno važnog prostora,pristupa sa posebnim senzibilitetom a što podrazumijeva donošenje svih konkretnijih odluka o budućim rješenjima, kojih će stabla apsolutno biti sastavni dio, kroz otvoreni dijalog s građanima te u suradnji sa strukom. S tim u svezi podsjetimo i  da će se s ciljem uključivanja što većeg broja građana u sva buduća promišljanja i aktivnosti oko uređenja Giardina oformiti tzv. zeleno vijeće  sastavljeno od stručnjaka i pojedinaca koji će zajednički donositi odluke.