POTICAJ ZA UREĐENJE GRADSKIH POSLOVNIH PROSTORA

Grad Vodnjan-Dignano raspisao Javni natječaj po programu

„VODNJAN PROENT“ – program poticanja razvoja poduzetništva u starogradskoj jezgri na području Grada

 

Grad Vodnjan-Dignano je 20. veljače 2020. raspisao Javni natječaj za davanje 13 poslovnih prostora u zakup pod posebnim uvjetima u starogradskoj jezgri na području Grada.  Natječaj se provodi u svrhu  poticanja razvoja poduzetništva na području Grada po programu „VODNJAN PROENT“.

 

Cilj je da se davanjem poslovnih prostora u zakup ožive starogradske jezgre na području Grada te da se pomogne poduzetnicima da lakše dođu do svog poslovnog prostora. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe, a svaki ponuditelj može podnijeti zahtjev za jedan poslovni prostor. Rok zakupa je 20 godina, a prvih pet godina zakupac će biti oslobođen od plaćanja zakupnine. Budući zakupac se obvezuje u poslovnom prostoru obavljati svoju djelatnost najmanje 10 godina.

 

„Nakon što uspješno provodimo program „VODYOUNG“ – program poticanja stambenog zbrinjavanja za mlade na području Grada Vodnjan-Dignano, ovim se Natječajem po programu „VODNJAN PROENT“ provodi još jedna poticajna mjera koja ima za cilj razvoj poduzetništva i uređenja starogradske jezgre u Gradu Vodnjan-Dignano, a sve kako bi Grad pomogao poduzetnicima i istima postao partner u razvoju i obavljanju gospodarskih djelatnosti naglasio je Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano Klaudio Vitasović koji je pozvao sve zainteresirane da se prijave na navedeni Natječaj.

 

Sve obavijesti glede poslovnih prostora izloženih na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu  dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte Grada Vodnjan-Dignano  u Vodnjanu, Trgovačka 2/2 kat ili na telefon broj 512-457, 512-453.

 

Kompletan tekst natječaja s popisom dokumentacije koju su natjecatelji dužni priložiti nalazi se na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, Vodnjan i na internet stranici www.vodnjan.hr

 

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave.

 

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 24. i 25. veljače 2020. godine od 09,00 do 12,00 sati, uz prethodnu najavu.

 

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 04. ožujka 2020. godine u 10,00 sati u prostorijama Grada Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2 / I kat.