Pokrenut postupak izrade Plana razvoja Grada Pule 2020. – 2030.

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grad Pule koja je održana u srijedu 19. veljače ove godine, usvojena je Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Pule za razdoblje od 2020. do 2030. godine.

Odluka koju je vijećnicima detaljnije predstavio lokalni koordinator za strateško planiranje Aleksandar Matić, donosi se  na temelju Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Plan razvoja Grada Pule osnovni je srednjoročni akt strateškog planiranja temeljen na jasnim analitičkim podlogama i širokom konzultativnom procesu, a njime će se definirati vizija razvoja Grada i njegovi strateški razvojni ciljevi u razdoblju od 2020. do 2030. godine. Ovaj dokument temelj je planiranja svih lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i sredstvo kvalitetne komunikacije gradske uprave s građanima, poduzetnicima, ulagačima i posjetiteljima.

Plan razvoja Grada Pule bit će usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030.,   regionalnim strategijama te prostornim planovima Grada Pule, a donošenju Plana prethodit će savjetovanje s javnošću. Ovim strateškim dokumentom definirat će se ključne inicijative, programiranje korištenja EU fondova i mjere u svrhu postizanja fiskalne učinkovitosti te mjerljivog i održivog razvoja  Grada Pule do 2030. godine.