U KLUBU ULJANIK ODRŽANA TROSATNA TRIBINA O ŽCGO KAŠTIJUN

U Klubu Uljanik u Puli, u utorak 25.veljače, u organizaciji Zelene Istre, održana je trosatna tribina na temu ŽCGO Kaštijun.

Tribinu je pohodilo 50-ak građana,  stanovnika južne Istre.  Sudjelovali su predsjednica Zelene Istre Dušica Radojčić,  eko inženjerka Koviljka Aškić, članica Uprave Kaštijuna Vesna Dukić, pulski gradonačelnik   i predsjednik Skupštine Kaštijuna Boris Miletić, zamjenik župana i član Skupštine društva Fabrizio Radin i Bojan Blagonić iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.

Nakon što je svaki sudionik uvodno izlagao po 7 minuta , uslijedila je diskusija te su na koncu riječ dobili i ljudi iz publike. Tribina je trajala tri sata.

Koviljka Aškić, iznijela je na tribini i rezultate izvještaja o stanju okoliša objavljenog na stranicama Kaštijuna, prema kojem  je koncentracija posebno toksičnog olova u tlu tisuću metara udaljenom od postrojenja gotovo 17 puta veća od granične vrijednosti, bakra 82 puta, a povećane su i vrijednosti cinka i kroma. Dodale je i da je analizu vode izradio  Euroinspekt Croatiakontrola te upitala zbog čega to nije učinio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Obnašatelj dužnosti istarskoga župana Fabrizio Radin izjavio je da će se u optimizaciju postrojenja uložiti ukupno 32 milijuna kuna, od čega 12,5 milijuna osigurava država, a ostatak jedinice lokalne samouprave. U planu je sanirati bazen koji smrdi, nabaviti drobilicu krupnog otpada i prikolice, ali i riješiti problem gomilanja SRF goriva iz otpada koje se sada otprema u postupku javne nabave. Na taj se način namjerava riješiti čak 4.000 tona nagomilanih bala SFR-a. Vesna Dukić dodala je da će se tim sredstvima izgraditi još dva boksa kako bi se prebrodila vršna opterećenja u turističkoj sezoni kad na Kaštijun stižu velike količine otpada iz restorana i hotelskih kuća. Aškić je primijetila da je tu riječ o tzv. proizvodnom otpadu koji Kaštijun po zakonu nije dužan primiti.

Gradonačelnik Pule Boris Miletić kazao je da će se u Puli postaviti mjerne stanice, te da ponude za mjerne uređaje u Gradu već imaju.

 

Podsjećamo i da je u Vinkuranu  Građanska inicijativa „Čist zrak, duga ljubav“, predstavnik udruge Kriznog Eko Stožera Marišćina Josip Katalinić, saborski zastupnik prof. Slaven Dobrović i Dušica Radojčić iz Zelene Istre, održana, 20.02.2020. u bivšoj školi u Vinkuranu, rasprava na temu problematike nesnosnog smrada i negativnog utjecaja na okoliš jedina dva aktivna županijska centra za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj – Kaštijuna i Marišćine. 

U uvodnoj riječi Bojan Blagonić iz inicijative „Čist zrak duga ljubav“ je u kratkim crtama izložio trenutno stanje sa ŽCGO Kaštijun i zamolio goste da prenesu njihova iskustva te nova saznanja i informacije oko situacije na Marišćini i izgradnji novih centara koji se planiraju u Republici Hrvatskoj. Profesor Slaven Dobrović informirao je o njegovim iskustvima dok je obnašao dužnost ministra zaštite okoliša i prirode kao i o stručnom aspektu problematike MBO postrojenja i sustava gospodarenja otpadom. Josip Katalinić govorio je o povijesti borbe Kriznog eko stožera Marišćina te o tome što namjeravaju činiti kako bi se problem riješio. 

Složili su se kako je najvažnija komponenta rješavanja problema smrada u posebnom odvajanju bio otpada i njegovom kompostiranju, što su komunalna poduzeća dužna učiniti sukladno važećim direktivama EU i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Poseban naglasak u raspravi je bio na upravno-pravnoj problematici i nezadovoljstvu jer se ne poštuju pozitivni zakonski propisi i procedure te podzakonski akti koji reguliraju rad županijskih centara za gospodarenje otpadom bez ikakve odgovornosti i posljedica. 

Komentirajući predviđene buduće investicije ŽCGO-a Kaštijun u iznosu od 32 milijuna kuna a koje se prvenstveno odnose na suzbijanje emisije smrada, zaključeno je kako je prvenstveni razlog ovih visokih dodatnih troškova katastrofalno odabrana lokacija i blizina naseljima te da se ovim novim investicijama ide upravo u suprotnom smjeru od onog koji predviđa stvaranje manje otpada i povećanje postotaka selektiranog otpada, a što su dužni napraviti sukladno važećim EU direktivama. 

Diskutiralo se također o načinu kako riješiti problem loše transparentnosti u dijeljenju informacija od interesa za javnost o radu županijskih centara Kaštijun i Marišćina a posebno o načinima mjerenja i praćenja emisija u okoliš. 

Pored navedenih tema, sudionici su se  dotakli i problema predviđene sušare fekalnog mulja na istoj lokaciji gdje je i ŽCGO Kaštijun, najnovijeg zaduženja županijskog centra Kaštijun, mikročestica i otpadnih voda. 

Zaključeno je, kako je većina problema i rješenja za oba županijska centra vrlo slična i dogovorili se da zajedničkim snagama nastavimo aktivnosti kojima bismo olakšali život i rad žiteljima u blizini oba centra i doprinijeli tome da se smanji negativni utjecaj centara na okoliš. Nećemo odustati dok ne bude zrak čist!  – poručili su iz Građanske inicijative „Čist zrak, duga ljubav“.

 

Foto iz  Kluba Uljanik: Mario Rosanda – Ros