JAVNI POZIV za predlaganje nagrada i drugih priznanja Općine Medulin u 2020. godini.

I.

Pozivaju se građani s prebivalištem na području općine Medulin i pravne osobe sa sjedištem u općini Medulin da Komisiji za nagrade i druga priznanja Općine Medulin dostave prijedloge kandidata za dodjelu javnih priznanja u 2020. godini:

  • Nagrada Općine Medulin
  • Povelja počasni građanin Općine Medulin,
  • Svečana povelja Općine Medulin.

Predlagatelj mora potpisati prijedlog kandidata, obrazložiti i po mogućnosti priložiti dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz prijedloga i obrazloženja.

II.

Za Nagrade iz članka 1. Ovog Zaključka, ne mogu biti predloženi:

  • djelatnici Općinske uprave i savjetnici kabineta načelnika,
  • dužnosnici, odnosno vijećnici, načelnik, članovi vijeća mjesnih odbora, mjesni odbori,
  • javne ustanove i trgovačka društva čiji je osnivač Općina Medulin.
  • ravnatelji javnih ustanova, direktori trgovačkih društava čiji je osnivač Općina Medulin, osim ako tijekom kalendarske godine u kojoj su predloženi za dobivanje nagrade ili priznanja odlaze u mirovinu.

III.

Prijedlozi se podnose do 01. travnja   2020. godine  na adresu:

Općina Medulin, Komisija za nagrade i druga priznanja, Centar 223, 52203 Medulin.

„Nagrada Općine Medulin“ kao najveće priznanje dodjeljuje se kao javno priznanje za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Medulin.

Povelja „Počasni građanin Općine Medulin“ kao posebna počast dodjeljuje se pojedincima koji su svojim osobnim doprinosom zadužili Općinu Medulin i njezine građane kojima je osobita čast da takvi pojedinci budu počasni građani Općine Medulin.

Svečana povelja Općine Medulin dodjeljuje se za izuzetan uspjeh u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture i zaštite okoliša, te ostalim oblastima ljudskog stvaralaštva.