Pula je siguran grad

„Stanje sigurnosti je zadovoljavajuće i Pula je siguran grad“, kazao je načelnik Policijske postaje Pula Vjekoslav Vukšić, prezentirajući izvješće o stanju sigurnosti na području Pule za 2019. godinu. To je vidljivo iz činjenice da se ne bilježe događaji koji bitnije narušavaju stanje sigurnosti građana i imovine te se bilježi konstantan trend pada kaznenih djela, prekršaja iz javnog reda i mira, prometnih nesreća, prekršaja iz ostalih zakona te požara. Statistika koja isto potkrepljuje u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu je sljedeća:  
– ukupan kriminalitet – 1140 kaznenih djela – pad za 16 %
– opći kriminalitet – 860 kaznenih djela – pad za 8 %
– teške krađe – 277 kaznenih djela – pad za 22,4 %
– krađe – 299 kaznenih djela – pad za 9,9 %
– terorizam i ekstremno nasilje – nije evidentirano niti jedno kazneno djelo
– razbojništvo – 15 kaznenih djela – za jedno kazneno djelo više nego 2018. g. uz veliku razriješenost od 85,7 %
– kibernetički kriminalitet – 10 kaznenih djela – kao i prošle godine uz 100% razriješenosti
– gospodarski kriminalitet – 87 kaznenih djela – smanjenje za 32 %
– organizirani kriminalitet – 18  kaznenih djela – koji su ciljanim i usmjerenim radom policije prema nositeljima navedene vrste kriminaliteta zahvaćeni za 200% više nego lani
– kriminalitet droga – 50 kaznenih djela (neovlaštena proizvodnja i promet drogama) + 839 prekršaja neovlaštenog posjedovanja droga

– kazneno pravna zaštita djece i obitelji – 115 kaznenih djela – pad 41,1 %
– javni red i mir  – 235 prekršaja – pad 17 %
– ostali prekršaji – 1096 prekršaja – pad za 19 %
– prometne nezgode – 390 nezgoda – pad za 14 % (od čega su samo dvije osobe smrtno stradale u odnosu na lani kada je smrtno stradalo 6 osoba)
– požar – 60 požara – pad za 14 %

Kada se govori o aktivnosti kriminaliteta droge potrebno je naglasiti da je Policijska postaja Pula u tom segmentu imala jako dobre rezultate prošle godine zbog čega je nagrađivana od strane nadležnog ministarstva. U 2019. godini bilo je evidentirano 40 kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te 10 kaznenih djela omogućavanja trošenja droge. Kao što je gore već navedeno, realizirano je 839 zapljena droge koje su oduzete od 622 osobe. Ukupno je oduzeto 1.113,4 g heroina, 589,7 g kokaina, 14.737,28 g marihuane, 7.836 komada ecstasya, 3.883,1 g MDMA, 1.110 komada LSD-a, 2.267,63 g DMT, 51 g hašiša, 13 komada biljke cannabis sative, 557 g ketamina, 15,63 g psilocibina, 314,8 g amfetamina, 4 ml GHB.

„U 2019. godini ciljano i usmjereno se djelovalo prema nositeljima organiziranog kriminaliteta i kriminaliteta droga, a strateški prioriteti bili su suzbijanje droga, kaznena djela teških krađa u kuće i stanove i organizirani kriminalitet gdje i bilježimo najveću učinkovitost“, istaknuo je Vukšić.

Dobro sigurnosno stanje na području grada Pule rezultat je svih uključenih dionika koji surađuju i doprinose istome, a prije svega odnosi se to na kvalitetan rad i suradnju Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule, čija je predsjednica Elena Puh Belci zamjenica gradonačelnika Pula, dok su članovi Vijeća predstavnici iz  Upravnih odjela Grada Pule, načelnik Policijske postaje Pula Vjekoslav Vukšić, predstavnici iz Općinskog suda u Puli, Crvenog križa Pula, Centra za socijalnu skrb Pula, Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije,  Osnovne škole Šijana, Društva Naša djeca te Obiteljskog centra Istarske županije.

Cilj Vijeća za prevenciju kriminaliteta je razvoj programa prevencije kriminaliteta na području grada Pule, a radi zaštite sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini, kroz partnerstvo i zajedničko planiranje i djelovanje različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana. Programom prevencije kriminaliteta na razini grada Pule obuhvaća se suzbijanje nasilja u obitelji, maloljetničku delikvenciju, kaznena djela na štetu djece i maloljetnika, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugih mjera radi povećanja razine sigurnosti ljudi i imovine“, istaknula je predsjednica Vijeća Elena Puh Belci.
Sam sastanak Vijeća za prevenciju kriminaliteta na kojemu su dostavljena izvješća za 2019. godinu održan je danas ujutro, prije predstavljanja stanja sigurnosti medijima i na kojemu je također istaknuto da ovo međusektorsko tijelo surađuje i objedinjava informacije o potencijalnim problemima i preventivno djeluje. Kada se govori o aktivnostima za programe prevencije kriminaliteta u najširem smislu, a koje su se financirale kroz proračun Grad Pule riječ je o iznosu koji prelazi 100 tisuća kuna. Tu je, dodatno i 470 tisuća kuna za aktivnosti u sklopu kampanje „Pula pet plus“ za izgradnju i uređenje dva igrališta za pse na Sisplacu i u Šijanskoj šumi te će se aktivnosti u sklopu kampanje nastaviti i tijekom ove godine.
Isto tako, a sve s ciljem dodatnog povećanja sigurnosti u gradu, Grad Pula je prošle godine kao i ove osigurao sredstva u iznosu od 250 tisuća kuna za sufinanciranje najma stanova za policijske službenike kako bi se pomoglo u funkcioniranju same djelatnosti policije.

Pula je turistički grad i iznimno je bitna dobra operativnost posebno kada nam dođe velik broj turista stoga smatramo da ovom mjerom značajno doprinosimo funkcionalnosti cijelog sustava zaštite.  Isto tako ova mjera svojevrsni je poticaj za stalni ostanak policijskih službenika u našemu gradu, a koji kadar nam je uvijek potreban“, kazala je Puh Belci.

Zaključno i zamjenica gradonačelnika i načelnik policije posebno su se zahvalili građanima na suradnji koja nerijetko pomaže u sprječavanju kriminaliteta ali i u samom osvješćivanju o važnosti stanja sigurnosti i ponašanju u skladu s istim.