Izvođenje prekopa u Scalierovoj ulici od 4. do 7. ožujka.

Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (kolnika i nogostupa) u Scalierovoj ulici u Puli, kod k.br. 20, za potrebe izgradnje priključka na sustav javne odvodnje. Odobrenje je izdano za razdoblje od 04. do 07. ožujka 2020. godine. Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.