Izgradnja niskonaponskog priključka u Ravenskoj ulici

Za potrebe izgradnje niskonaponskog priključka za građevinu stambene namjene u Ravenskoj ulici, Grad Pula odobrio je trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula, izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (parkiralište) i zelene površine i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ravenske ulice u Puli.  Odobrenje za izvođenje radova vrijedi do 20. ožujka 2020. godine. Radove izvodi trgovačko društvo  Zanitel d.o.o..

 Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.