Modernizacija javne rasvjete uz gradski stadion Aldo Drosina

U svrhu modernizacije te poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete uz gradski stadion Aldo Drosina, sutra 5. ožujka 2020. godine, u ovisnosti o vremenskim prilikama, planira se
započeti s radovima zamjene postojećih tijela javne rasvjete. Zamijenit će se 12 postojećih dotrajalih rasvjetnih tijela sa 12 novih svjetiljka u LED tehnologiji.  Radovi, kojih je izvođač društvo Zantitel d.o.o.., planiraju se okončati do kraja ožujka ove godine. Isti se  izvode u sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture, te se procjenjuju na iznos od 200 tisuća kuna bez PDV-a.