Izgradnja priključka na elektroenergetsku mrežu u Ulici Marsovog polja i Valdebečkom putu

Za potrebe izvođenja radova izgradnje elektroenergetskog priključka za stambenu građevinu u Ulici Marsovog polja, Grad Pula odobrio je trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula, izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu predmetne ulice.  Odobrenje za izvođenje radova vrijedi do 3. travnja 2020. godine, a radove izvodi trgovačko društvo  Roveria usluge d.o.o..

Odobrenje je HEP-u izdano i za izvođenje radova izgradnje priključka na elektroenergetsku mrežu za stambenu zgradu u dijelu Valdebečkog puta, kod k.br. 3, te uvođenje odgovarajuće  privremene regulacije prometa do 19. ožujka 2020. godine. Radove izvode društvo Đusto d.o.o. i Vintijan d.o.o..

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.