Izvođenje prekopa na dijelu Medulinske ceste

Zbog gradnje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine – vodovodna mreža na dijelu Medulinske ceste, odobreno je društvu  Vodovod Pula d.o.o. izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste  i uvođenje privremene regulacije prometa u zoni radova.Radovi se sukladno rješenju planiraju okončati do 12. ožujka 2020. godine.

Svim sudionicima u prometu zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju te ih pozivamo da se pridržavaju privremene regulacije prometa.