Izgradnja priključaka na elektroenergetsku mrežu

U svrhu izgradnje priključaka za stambene građevine na elektroenergetsku mrežu u Ulici Rimske centurijacije, Japodskoj ulici i Ulici Kaštanjer,  odobrava se trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula izvođenje radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa sukladno fazama izvođenja radova. Odobrenje za predmetne radove izdano je za razdoblje od 11. do 24. ožujka 2020. godine. U istom vremenskom razdoblju, međutim u izvođenju od 2 radna dana, HEP-u su odobreni radovi unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa u Ulici Jakova Puljaninakod k.br. 14, također u svrhu izgradnje priključka stambene građevine na elektroenergetsku mrežu. Navedene radove izvodi trgovačko društvo  Vintijan d.o.o. Pula.

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.