Izvođenje prekopa u Ulici 43. istarske divizije

Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (kolnika, nogostupa i zelene površine) u Ulici 43. istarske divizije kod k.br. 1, za potrebe izgradnje priključka na sustav sanitarne odvodnje. Odobrenje je izdano do 15. ožujka 2020. godine. Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.