I Grad Vodnjan – Dignano donio Odluku o mjerama za smanjenje rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19

Na temelju Zaključka sa 19. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020. godine (KLASA: 023-01/20-01/56, URBROJ: 2163/1-02-02/3-20-01),  donosimo Vam tekst Odluke Gradonačelnika Grada Vodnjan-Dignano od dana 10. ožujka 2020. godine koja se odnosi na propisane mjere za smanjenje rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID – 19.

ODLUKA

Članak 1Odgađaju se do daljnjeg sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Članak 2Javnim ustanovamaosim predškolskim i školskim ustanovama, nalaže se zatvaranje dvorana, knjižnica, čitaonica, klubova te prostora koji se koristi za manifestacije, predavanja te ostale oblike okupljanja.

Članak 3Udrugama civilnog društva nalaže se zatvaranje prostora kojeg koriste kao i prostora koje te udruge koriste za manifestacije.

Članak 4Preventivno se zatvaraju svi sportski objekti, dvorane, sportski tereni i igrališta te se nalaže Sportskoj zajednici Grada Vodnjan-Dignano da o tome obavijesti sve sportske udruge i klubove u Gradu.

Članak 5. Nalaže se Turističkoj zajednici Grada Vodnjan-Dignano da putem sustava e-visitor evidentira sve pristigle turiste iz Republike Italije, te da informacije o istima dostavi nadležnoj sanitarnoj inspekciji, radi daljnjih postupanja.

Članak 6Nalaže se žurna i neodgodiva provedba ove Odluke

Članak 7Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.

OBRAZLOŽENJE 

Na 19. sjednici Stožera civilne zaštite Istarske županije održanoj 10. ožujka 2020. godine, na kojoj su prisustvovali istarski gradonačelnici i načelnici stožera civilne zaštite istarskih gradova donoseni su zaključci kojima se nalaže gradovima i općinama u Istarskoj županiji donošenje odluka za učinkovitu provedbu zaključka koji se odnose na predložene mjere za smanjenje rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19 na području Istarske županije.

Unazad 15 dana došlo je do pogoršanja epidemiološke situacije na području Republike Italije, s povećanim brojem oboljelih osoba, kao i smrtnih slučajeva te nekontroliranog širenja virusa. Istarska županija teritorijalno je najbliža Republici Italiji te je uz nju vezana dnevnim kretanjem stanovništva. Upravo zbog brojnih dnevnih migracija, te dolazaka vikend turista u naše krajeve imamo vrlo vjerojatan povećani unos uzročnika virusa na području Istarske županije, koji još nije evidentiran. Proteklog vikenda zabilježen je značajan broj dolazaka turista, odnosno cijelih obitelji s registriranih područja zaraze. Sve navedeno povećava vjerojatnost pojave većeg broja oboljelih na našem području te se stoga javlja nužnost žurne i neodgodive provedbe ove Odluke te navedenih mjera.