Odluka Općine Medulin i zaključci Stožera civilne zaštite Općine Medulin o mjerama sprečavanja širenja koronavirusa COVID-19

Danas, 11. ožujka 2020. godine održala se sjednica Stožera civilne zaštite Općine Medulin na kojoj su donijeti zaključci o mjerama koje je potrebno poduzeti u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19.

Općina Medulin temeljem preporuke Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Zaključaka Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020. godine o mjerama koje je potrebno poduzeti u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 u Istri, kao i zaključaka Stožera civilne zaštite Općine Medulin od 11. ožujka 2020. godine donijela je Odluku o mjerama koje će se poduzeti na području općine Medulin.

Sukladno Odluci Općine Medulin prihvaćaju se preporuke Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije kao i zaključci 19. Sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije i zaključci Stožera civilne zaštite Općine Medulin te se od 11. ožujka 2020. godine do 14. travnja 2020. godine:

odgađaju sva javna, sportska i kulturna događanja, javni skupovi i dječje priredbe na otvorenom i zatvorenom

privremeno se zatvaraju svi javni objekti i ustanove kojima upravlja Općina Medulin i to:

  • Multimedijalni centar 3MC
  • Društveni domovi u naseljima Banjole, Pomer, Vinkuran, Premantura, Pješčana uvala, Medulin (osim prostora Ambulante),
  • Sportska dvorana u Medulinu i Banjolama (osim za potrebe tjelesnog odgoja djece iz škole)
  • Sportski tereni kojima upravlja Općina Medulin
  • Objekti koje koriste udruge civilnog društva i sportske udruge Općine Medulin za svoje aktivnosti: zgrada Ambulante Medulin, Loža u Medulinu, prostor starog vrtića u Medulinu

– Preventivno se zatvaraju svi sportski objekti, dvorane, sportski tereni i igrališta kojima upravlja Općina Medulin te se nalaže Sportskoj zajednici Općine Medulin da o tome obavijesti sve sportske udruge i klubove na području općine Medulin

– Preporuča se svim mještanima Općine Medulin da ukoliko nije neophodno što manje koriste prostore Ambulanti u cilju vlastite zaštite te zaštite zdravstvenih djelatnika.

– Nalaže se Med eko servisu d.o.o. koji upravlja općinskim grobljima da izdaju preporuke o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji

u periodu od 11.03. do 14.04. 2020. neće se izdavati Odobrenja za korištenje javne općinske površine radi okupljanja ili promidžbenih aktivnosti

– Ograničava se rad sa strankama u općinskoj upravi, općinskim ustanovama i trgovačkim društvima na način da se poziva mještane da komunikaciju s djelatnicima vrše putem pošte, e-maila i telefona, osim u slučaju neodgodivih hitnih situacija u kojima su dužni komunicirati na udaljenosti od najmanje jednog metra, bez rukovanja

– Radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata  ograničava se maksimalno do 23 sata

– Djelatnici općinske uprave, ustanova i poduzeća dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliski kontakt sa osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije površina, predmeta i provjetravanja radnog prostora te se isto preporučuje svim mještanima općine Medulin, ugostiteljskim i drugim objektima 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se i na mrežnim stranicama Općine Medulin i na oglasnoj ploči. Odluka se odnosi na sve općinske ustanove i trgovačka društva: Dječji vrtić Medulin, Javna ustanova Kamenjak, Buža d.o.o., Albanež d.o.o., Med eko servis d.o.o., Medulinska rivijera d.o.o. Ustanove i općinska trgovačka društva moraju je istaknuti na svojim oglasnim pločama i mrežnim stranicama.

Općina Medulin ovim putem upućuje sve mještane kako nema potrebe za panikom te kako je iznimno važna osobna odgovornost i poštivanje ove Odluke.

Mole se mještani da pokušaju biti što odgovorniji, da se ne okupljaju niti organiziraju druženja u vlastitim prostorima zbog osobne zaštite i zaštite svih mještana općine Medulin jer ćemo jedino svi zajedno i strogom provedbom svih propisanih mjera spriječiti daljnje širenje epidemije koronavirusa COVID -19.