OBAVIJEST MONTE GIRO d.o.o.

Trgovačko društvo MONTE GIRO d.o.o. Pula donijelo je mjere u vezi spredavanja epidemije bolesti uzrokovane koronavirusom COVID-l9. Do daljnjega (e posebne mjere biti na snazi prilikom posljednjih ispraćaja pokojnika na Gradskom groblju Pula i groblju u Stinjan, na kojima upravlja Monte giro d.o.o.
Pogrebi i ispradaji će se odriavati isključivo u krugu obitelji.
Mjere su uskladene s preporukama SluZbe za epidemiologiju
Zavoda za javno zdravstvo Istarske Zupanfe, te gradskog
stoZera Civilne za5tite. Mjere su u skladu s njihovom
preporuko, da se do daljnjega odgode sva okupljanja
stanovni5tva na otvorenom i zatvorenom prostoru, kao i
odlukom da se obustave sva kultuma i sportska dogadanja u
Istarskoj Zupanij i do 1 4.trav nja 2020. godine. Molimo j avnost
za razumijevanje i suradnju kako bismo zajednidkim trudom
minimalizirali opasnost koje uzrokuje epidemija ove bolesti.