Privremena regulacija prometa na dijelu Dukićeve ulice

U svrhu izgradnje niskonaponskog priključaka za građevinu stambene namjene u Dukićevoj ulici, odobrava se trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula izvođenje radova unutar građevine nerazvrstane ceste (uzdužni prekop bankine) i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu predmetne ulice. Odobrenje je izdano za razdoblje od 16. do 27. ožujka 2020. godine, a radove će izvoditi trgovačko društvo  Vintijan d.o.o. Pula.