Privremena regulacija prometa na dijelu Ulice Modrušanov prilaz

U svrhu izgradnje niskonaponskog priključaka za građevinu stambene namjene u Ulici Modrušanov prilaz, odobrava se trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula izvođenje radova unutar građevine nerazvrstane ceste (nogostup) i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Modrušanov prilaz. Odobrenje je izdano za razdoblje od 23. ožujka do 26. ožujka 2020. godine, a radovi će se izvoditi u jednoj fazi tijekom koje će na snazi biti odgovarajuća privremena prometna regulacija.

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.