Pula Herculanea provodi pojačano čišćenje i dezinfekciju javnih površina

U koordinaciji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, a vodeći se mjerama i uputama Stožera civilne zaštite Istarske županije, Grad Pula redovito i kontinuirano usklađuje sve aktivnosti koje se odnose na prevenciju širenja koronavirusa pa tako i po pitanju optimalnog načina čišćenja javnih površina.

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije uspostavit će koordinaciju aktivnosti koje obavljaju komunalna poduzeća u Istri vezano uz provedbu dezinfekcije javnih površina na svom području. Budući da se radi o korištenju dezinficijensa na bazi klora, a kako se radi o različitim preparatima, usuglasit će se način doziranja i aplikacije dezinfekcijske otopine uz pojačan oprez na pridržavanje svih mjera zaštite djelatnika komunalne tvrtke koja obavlja dezinfekciju.

Održavanje i čišćenje javnih površina redovna je djelatnost Pula Herculanee te se već danas odvija pojačanim intenzitetom. Uz pojačano strojno pranje javnih površina od večeras od 21,00 sat vršit će se i dezinfekcija javnih površina posebnim kemijskim sredstvima. Prema planu, dezinfekcija javnih površina kemijskim putem vršit će se od središta prema periferiji grada te se građani pozivaju da izbjegavaju boravak na otvorenom na mjestima koja će biti obuhvaćena ovom mjerom.

Čišćenjem se odstranjuju nečistoće fizikalnim ili fizikalno-kemijskim putem, a osim vidljivog onečišćenja, čišćenjem se odstranjuje i znatan dio mikroorganizama te stvaraju preduvjeti za djelotvornu dezinfekciju. Dezinfekcija je pak postupak kojim se uništavaju mikroorganizmi do razine koja nije štetna za zdravlje. Kvalitetnim čišćenjem površina uklanja se 80% štetnih tvari, a s njima i patogenih mikroorganizama.

Sukladno naputku Stožera civilne zaštite RH naglasak nad provedbom dezinfekcije na javnim površinama bit će na prilazima trgovinama namirnica, ljekarni, pekarnica, tržnica, ribarnica, benzinskih crpki, prodavaonica dječje opreme i ortopedskih pomagala, zdravstvenih ustanove, banki  kao i svih ostalih javnih površina  za koja se procijeni da postoji veća fluktuacija stanovnika npr. mjesta gdje su postavljeni bankomati, klupe u parkovima koje bilježe posjete tijekom dana.