Privremena regulacija prometa na dijelu Ulice Samagher

U svrhu izgradnje niskonaponskog priključaka za građevinu stambene namjene u Ulici Samagher, odobrava se trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula izvođenje radova unutar građevine nerazvrstane ceste (poprečni prekop kolnika i uzdužni prekop bankine) i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Samagher.
Odobrenje je izdano za razdoblje od 23. ožujka do 4. travnja 2020. godine, a radovi će se izvoditi u dvije faze sukladno kojima će na snazi biti odgovarajuća privremena prometna regulacija.
Izvođači radova bit će trgovačko društvo  Vintijan d.o.o. Pula i trgovačko društvo Đusto d.o.o.